Lihavuuden uusi hoitosuositus painottaa syyllistämisen välttämistä – hyvä uni, stressinhallinta ja uudet lääkkeet mukaan hoitokeinoihin

Uudistettu Käypä hoito -suositus korostaa lihavuuden ehkäisemistä ja hoitoa läpi koko elämänkaaren, lapsuudesta lähtien.

ylipaino
Naisia jumpassa.
Ylipainon ja lihavuuden ehkäiseminen on uudistetussa hoitosuosituksessa aiempaa vahvemmin mukana.James Davies / AOP

Lihavuuden uudistetussa hoitosuosituksessa (siirryt toiseen palveluun) korostuvat kannustavuus ja myönteinen ilmapiiri. Kaikenlaisesta ylipainoon ja lihavuuteen yhdistyvästä syyllistämisestä halutaan eroon.

– Karsitaan pois kaikki huonoa oloa tuottava ilmapiiri, jota lihavuuden hoitoon on mahdollisesti aiemmin liittynyt, sanoo hoitosuosituksen tekemiseen osallistunut professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopiston Lihavuustutkimusyksiköstä.

Uudistetussa Käypä hoito -suosituksessa painotetaan valmentavaa otetta sen sijaan, että potilaalle annettaisiin ylhäältäpäin ohjeita. Myös yksilöllisyys korostuu.

– 90-lukulaisesta neuvontailmapiiristä ollaan kokonaan siirtymässä valmentavaan ja tukea antavaan menettelytapaan, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Hyvä uni osaksi lihavuuden hoitoa

Elintavat ovat tärkeä osa lihavuuden hoitoa. Ruuan ja liikunnan lisäksi hoitosuositukseen on nostettu ensimmäistä kertaa unen ja stressinhallinnan merkitys.

– On turhaa vain terhakkaasti valistaa, että pitäisi ruveta syömään terveellisesti tai liikkumaan enemmän, jos samalla omat voimavarat ja psykologinen pohja puuttuvat, Kirsi Pietiläinen toteaa.

Aikuisille on tehty aiempaa käytännöllisemmät ohjeet myös esimerkiksi erittäin niukkaenergisten pussidieettien eli ENE-dieettien käyttöön. Niiden käytössä ongelmina saattavat olla lihaskato ja se, että paino voi nousta uudelleen kuurin jälkeen. ENE-dieetit terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa kuitenkin auttavat monia painonhallinnassa.

Lue myös: 50 kiloa, korkea verenpaine ja diabetes katosivat – Lihavuusleikkauksessa Satu Launonen-Tiala sai takaisin elämänilon ja laskuvarjohypyt

Kova hinta rajoittaa uusien lihavuuslääkkeiden käyttöä

Lihavuuden hoitoon on parin viime vuoden aikana tullut myös uusia lääkkeitä. Pidempään käytetyn, rasvan imeytymistä estävän lääkkeen lisäksi käytössä on myös ruokahalua vähentäviä lääkkeitä.

– Nämä uudet lääkkeet ovat todella hyvä lisä ja uudistus lihavuuden hoitoon. Ne pureutuvat oikeaan asiaan, sillä suurimmalla osalla potilaista on vähän liian korkealle virittynyt ruokahalu. Huono puoli on se, ettei Kela korvaa niitä ja hoidosta tulee kallista, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Ruokahalua hillitsevien lääkkeiden päiväannoksen hinta voi olla jopa 10 euroa. Kaikilla potilailla ei siten ole mahdollisuutta niiden käyttöön.

Lasten ja nuorten hoidossa perheen elintavat tärkeitä

Uusi Käypä hoito -suositus korostaa lihavuuden ehkäisemistä ja hoitoa läpi koko elämänkaaren, lapsuudesta lähtien.

Lasten lihavuuden hoito on tärkeää, koska lapsuusiän lihavuudella on taipumus jatkua aikuisuuteen. Lihavilla lapsilla terveyshaittoja voivat olla esimerkiksi kohonnut verenpaine tai rasvamaksa. Ylipainoiset lapset kokevat myös muita lapsia useammin kiusaamista ja heillä on muita enemmän masennusta ja ahdistuneisuutta.

Lasten ylipainon ja lihavuuden hoidossa keskitytään tavallisimmin perheen elintapoihin: ruokatottumuksiin, liikuntaan ja esimerkiksi riittävään uneen.

– Lasten lihavuudessa hoidettava yksikkö on perhe. Lapsihan ei voi lähteä yksinään asioitaan hoitamaan, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Yhdeksi erityiseksi kohderyhmäksi uudessa hoitosuosituksessa nostetaan raskautta suunnittelevat ja odottavat äidit.

Lihavuus voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista sekä hedelmöityshoitoja. Äidin lihavuus on lisäksi sikiön vakavien epämuodostumien riskitekijä. Se lisää myös esimerkiksi keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Painoindeksi ei yksin kerro hoidon tarpeesta

Yli 30-vuotiaista suomalaisista arviolta 2,5 miljoonaa on vähintään ylipainoisia ja heistä miljoona on eriasteisesti lihavia.

Ylipainon rajaksi on määritelty kansainvälisesti painoindeksi 25. Lihavuuden raja-arvona pidetään painoindeksiä 30. Kirsi Pietiläisen mukaan pelkkä painoindeksi (siirryt toiseen palveluun) ei kuitenkaan kerro siitä, milloin lihavuutta on tarpeen hoitaa, vaan ratkaisevaa on potilaan terveydentilan kokonaistilanne. Lisäksi vyötärölle kertynyt lihavuus on erityisen haitallista.

– Varhainen puuttuminen olisi kaiken a ja o. Sitten kun ollaan siellä merkittävän tai sairaalloisen lihavuuden puolella, hoidosta tulee hirveän paljon vaikeampaa, Kirsi Pietiläinen sanoo.

Lihavuuden ehkäisemistä ja hoitoa halutaan tehostaa lihavuuden monien terveysriskien vuoksi. Lihavuus voi olla yhteydessä esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, kohonneeseen verenpaineeseen, rasvamaksaan, nivelrikkoon ja uniapneaan.

Voit keskustella jutun aiheesta 5.3. kello 23 asti.