Veren happikylläisyysmittarit ovat yleistyneet myös kotikäytössä – onko niistä hyötyä jos koronavirus iskee?

Aiemmin pääosin ammattikäytössä ollutta terveystekniikaa myydään myös kuluttajille.

talous
Pulssioksimetri kädessä.
Veren happitoisuutta mittaava pulssioksimetri on usein kätevä, mutta ei kuitenkaan yksinään riittävä väline potilaan voinnin seurannassa. Samuli Huttunen / Yle

Monen kaupan terveystarvikkeiden valikoimiin kuuluu nykyään kuume- ja verenpainemittareiden lisäksi pulssioksimetreiksi kutsuttuja laitteita.

Tyypillisesti kyse on paristokäyttöisestä, sormenpäähän laitettavasta nipistimestä. Osassa laitteita anturi on erillisenä johdon päässä.

Mihin pulssioksimetriä käytetään ja kenelle sellaisesta on hyötyä? Ylitarkastaja Tarja Vainiola Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta vastaa.

– Pulssioksimetriä käytetään veren happikylläisyyden mittaamiseen. Kriittisesti sairaille potilaille se ei kuitenkaan ainoana mittalaitteena riitä hengityksen seurantaan, vaan tarvitaan myös muita menetelmiä.

Onko pulssioksimetristä apua esimerkiksi influenssapotilaan, tai mahdollisesti koronavirusinfektion saaneen potilaan voinnin seurannassa?

– Pulssioksimetrin hyödyt tulevat esiin tilanteissa, joissa epäillään hapetushäiriötä tai halutaan seurata veren happipitoisuutta. Hoitava lääkäri osaa arvioida ja ohjeistaa potilaan seurantaan soveltuvat mittaukset.

Kuinka vaikeaa tai helppoa on pulssioksimetrin antaman lukeman tulkinta?

– Itse lukeman tulkinta on helppoa, mutta tulkintaa tehdessä tulee huomioida mahdolliset virhelähteet. Luotettava mittatulos edellyttää muun muassa, että ääreisverenkierto on riittävä eikä mittauksen aikana ole liikkumisesta aiheutuvia häiriöitä. Laitteen havaitsema riittävän voimakas pulssiaalto onkin luotettavan mittatuloksen edellytys.

Happisaturaatiota ja sydämen sykettä seurataan sairaalassa. Osin samaa tekniikkaa käytetään myös kuluttajille myytävissä pulssioksimetreissä.YLE / Savo

Millaisia riskejä pulssioksimetrin käyttöön voi liittyä?

– Pulssioksimetrejä on erilaisia. Kliinisessä käytössä sormenpäähän kiinnitettävän laitteen pitäminen kauan samassa paikassa saattaa aiheuttaa painehaavauman. Laitteen valmistaja varoittaa kullekin laitteelle ominaisista vaaroista käyttöohjeissa.

Kuinka luotettavia muun muassa marketeissa ja netissä myytävät pulssioksimetrit ovat?

– Lääkinnällisen laitteen statuksella myytävät pulssioksimetrimittarit ovat luotettavia, koska tällöin valmistajan on täytynyt todentaa laitteen suorituskyky ja tarkkuus ja osoittaa se ulkopuolisella arviointilaitoksella. Muiden laitteiden osalta valmistajan määrittelemä tarkkuus löytynee käyttöohjeista.

Miten kuluttaja voi varmistua, että hänen ostamansa pulssioksimetri on luotettava?

– Tarkastamalla, että tuote on myynnissä lääkinnällisenä laitteena, CE-merkitty, ja että laite on ulkopuolisen arviointilaitoksen arvioima. Ulkopuolisen arviointilaitoksen käytön voi todentaa CE-merkin läheisyydessä olevasta nelinumeroisesta numerosarjasta.

Miten sairaaloissa ja ambulansseissa olevat pulssioksimetrit poikkeavat marketeissa kuluttajille myytävistä laitteista?

– Sairaaloiden ja ambulanssien pulssioksimetrit ovat lääkinnällisiä laitteita. Todennäköisesti marketeissa myydään sekä lääkinnällisinä laitteina markkinoilla olevia pulssioksimetrejä että valmistajan määrittelemään muuhun käyttöön tarkoitettuja pulssioksimetrejä.

Kykeneekö pulssioksimetri erottamaan, milloin veren hapetustaso on normaali nimenomaan hapen ansiosta eikä esimerkiksi tulipalon tuottaman myrkyllisen häkäkaasun takia?

– Laitteen valmistaja osaa vastata tähän.

kuumemittari miehen kädessä
Myös kuumemittarit ovat lääkinnällisiä laitteita, ja niiden markkinavalvonnasta vastaa Fimea. Ismo Pekkarinen / AOP

Kuinka tarkasti Fimea seuraa lääkinnällisten laitteiden tarjontaa? Ovatko esimerkiksi kuumemittarit ja verenpainemittarit valvottavia laitteita?

– Fimea kohdistaa markkinavalvontaa sekä kuluttajille että ammattikäyttöön suunnattuihin lääkinnällisiin laitteisiin. Kuumemittarit ja verenpainemittarit ovat lääkinnällisiä laitteita ja niiden valvontavastuu on Fimealla.

Onko Fimealla ollut valvonnassaan pulssioksimetreihin liittyen huomautettavaa?

– Toistaiseksi esiin ei ole tullut mitään merkittävää.

Lääkinnällisten laitteiden valvonta on kuulunut Fimealle vuoden 2020 alusta.