Seinäjoki vaikeni maailmankuulun terveysohjelmansa harhaanjohtavista tilastoista – lasten lihavuus ei puolittunut

Healthy kids of Seinäjoki -menetelmän tulokset nosti näyttävästi esiin muun muassa WHO, mutta ne eivät tuoreen tutkimuksen valossa pidä paikkaansa.

lasten ja nuorten ylipaino
Kuvassa on lapsi pulkkamäessä.
Ismo Pekkarinen / AOP

Svenska Ylen ja Sveriges Radion yhteisen selvityksen mukaan Seinäjoen malli lasten lihavuuden vähentämiseen ei ole lähellekään niin tehokas kuin on esitetty. Tämä selviää vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta.

Lue lisää: Seinäjoki teg om missvisande statistik för att skydda sitt världskända hälsoprogram - ingen halvering av barnfetman

Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on paljon ylipainoon liittyviä sairauksia. Yli kymmenen vuotta sitten Seinäjoella alettiin miettiä tapoja ehkäistä lasten lihavuutta. Vuonna 2015 kerrottiin, että Seinäjoki oli onnistunut niin hyvin, että ylipainoisten lasten osuus viisivuotiaista oli puolittunut - asian nosti julkisuuteen myös maailman terveysjärjestö WHO artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun). Suosio oli taattu.

Yhtäkkiä Seinäjoki oli maailmankartalla - kaupunki oli löytänyt tehokkaan keinon lasten ylipainoa vastaan. Delegaatiot lukuisista maista ovat vuosien varrella käyneet tutustumassa Seinäjoen malliin, joka on nykyään rekisteröity tavaramerkillä Healthy Kids of Seinäjoki. Tätä mallia on sovellettu muun muassa Etelä-Koreassa, minkä Seinäjoki mainitsee myös virallisissa yhteyksissä.

Oikea tarkoitus, väärä analyysimetodi

Parhaillaan on käynnissä laaja tieteellinen arviointi Seinäjoella kootusta aineistosta vuosilta 2009–2016. Tutkimusta tekevät yhteistyössä Uppsalan yliopiston tutkija Peter Bergsten, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Seinäjoen alueylilääkäri Arja Lassila.

Tämän arvioinnin tuloksia ei ole vielä julkistettu, mutta on jo selvää, että Seinäjoen malli ei ole läheskään niin tehokas kuin on väitetty. Lasten ylipaino ei ole puolittunut vuosina 2009–2016 kuten on väitetty, vaan tasot ovat pikemminkin pysyneet ennallaan, Bergsten kertoo.

Uppsalan yliopiston tutkjia Peter Bergsten pitää Seinäjoesta kertovaa kirjaa kädessään.
Uppsalan yliopiston tutkija kiinnostui Seinäjoen tuloksista ja on nyt tutustunut niihin tarkemmin.Sveriges Radio / Johan Bergendorff

– Missään nimessä ei mitään puolittumista, vaan pientä liikettä horisontaalisen käyrän molemmin puolin.

– Tiedämme nyt, että luku ei ole miinus 50 prosenttia. Siitä voisi ajatella, että onko tästä valehdeltu koko maailmalle? Minä kuitenkin uskon, että niin ei ole tehty. Tällä menetelmällä saatiin tämä luku, ja sitä on analysoitu niin hyvin kuin on pystytty, sanoo puolestaan Arja Lassila.

Vuonna 2015 esiteltyä aineistoa ei Lassilan mukaan yksinkertaisesti analysoitu tieteellisin keinoin, mikä johti virhetulkintoihin.

Healthy Kids of Seinäjoen perusajatus on, että koulut, päiväkodit, terveydenhoito ja kaupungin kaikki muutkin toimialat tekevät yhteistyötä, jotta lapset söisivät terveellisemmin ja liikkuisivat enemmän.

Konkreettisia asioita ovat olleet muun muassa herkkujen kieltäminen päiväkodin syntymäpäivillä, sydänmerkityn ruuan tarjoaminen kouluissa ja liikunnan lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa.

Kerättyjen tilastojen perusteella esimerkiksi 5-vuotiaiden kohdalla ylipainoisten lasten osuus olisi pudonnut vuoden 2009 17 prosentista vuoden 2014 9,6 prosenttiin.

Seinäjoen päättäjät olleet tietoisia harhaanjohtavista tiedoista

Samaan aikaan konseptia on markkinoitu muihin Suomen kuntiin ja ulkomaille, ja mallista on raportoitu medioissa ympäri maailmaa. Peter Bergsten kertoi epäilyistään jo vuoden 2018 Healthy kids of Seinäjoki -konferenssissa.

Erkki Välimäki ja Arja Lassila.
Seinäjoen elinvoimajohtaja Erkki Välimäki ja alueylilääkäri Arja Lassila pitävät tärkeimpänä aktiivista ja monipuolista työtä lasten ja nuorten ylipainon ehkäisemiseksi..Sveriges Radio / Johan Bergendorff

Seinäjoen elinvoimajohtaja Erkki Välimäki painottaa Svenska Ylelle, että kaupunki on koko ajan kertonut, että malli perustuu siihen, mitä kunta tekee käytännössä vähentääkseen lasten ylipainoa.

Hänen mukaansa ei ole ollut niin olennaista, miltä käyrät näyttävät. Hän myös vakuuttaa, että kaikki luvut joita on esitelty, täsmäävät.

– Seinäjoen malli on kokonaisvaltainen malli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siihen uskomme ja sitä viemme eteenpäin. Meillä ei ole aikomuksia muuttaa käsityksiämme. Excel-taulukot ovat excel-taulukoita ja tutkimus on tutkimus.

Välimäki viittaa lukuihin ja graafeihin, joita Seinäjoki on käyttänyt hyvinvointiraporteissaan. Niissä on näkynyt voimakasta laskua ylipainoisten lasten määrissä useissa eri ikäluokissa.

Svenska Ylen ja Sveriges Radion tietojen mukaan Seinäjoen lasten lihavuuden vastaiseen työhön on myönnetty yli 550 000 euroa erilaisia tukia, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Etelä-Pohjanmaan liitolta sekä EU:n aluekehitysrahastolta.

Uusi analyysi tulossa

Ohjelmassa mukana olleet ovat varmuudella tienneet vuodesta 2018 että tilastot, jotka pohjaavat excel-taulukoihin ja joita kaupunki on käyttänyt virallisesti, eivät ole tieteellisesti pitäviä. Lasten lihavuus ei ole vähentynyt siten kuin on annettu ymmärtää.

Kaksi grafiikkaa lasten ylipainon vähenemisestä.
Vasemmalla on grafiikka, jonka Seinäjoki on tehnyt potilastietojärjestelmä Effican tietojen pohjalta. Tutkija Peter Bergsten Uppsalan yliopistosta ei pystynyt vahvistamaan voimakasta laskua 5-vuotiaiden painossa analyysissaan keväällä 2018 (grafiikka oikealla).Seinäjoen kaupunki + Peter Bergsten

– Me emme vastaa siitä miten media maailmalla kertoo asioista. Me emme ole tiedottaneet itse, että liikalihavuus olisi puolittunut. Olemme johdonmukaisesti kertoneet terveyden ja hyvinvoinnin eteen meillä tehdystä työstä, Välimäki toteaa.

Arja Lassila painottaa, että Seinäjoki on itse tilannut tekeillä olevan tieteellisen tutkimuksen, joka on tarkoitus julkistaa maaliskuun lopulla vuosittaisessa kansainvälisessä konferenssissa. Hän on iloinen, jos ohjelman myötä ylipaino ei ole enää kasvussa.

THL:stä arvioidaan, että Seinäjoen pitäisi korjata vuosia 2009–2016 koskevat tiedot, joita esiintyy menetelmää koskevissa julkaisuissa, kuten kaupungin verkkosivuilla.

– Jos sellainen tieto on, että tilastot eivät ole luotettavia, olisi parempi ottaa ne pois. Mutta se on Seinäjoen kaupungin vastuulla, THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikainen toteaa.

Myös WHO:n ravitsemuksen ja ruokaturvallisuuden johtaja Fransesco Branca toteaa, että tilastot pitää arvioida uudelleen ja hyväksyä se, että tulos on toinen jos analysoidaan suurempaa lapsijoukkoa.

Uudet tutkimustulokset on tarkoitus esitellä maaliskuun lopulla Healthy kids of Seinäjoki -konferenssissa.

Artikkeli on käännetty Svenska Ylen artikkelista: Seinäjoki teg om missvisande statistik för att skydda sitt världskända hälsoprogram - ingen halvering av barnfetman. Sen ovat kirjoittaneet Sebu Björklund, Linus Lång ja Heidi Grandell-Sonck ja se on syntynyt yhteistyössä Sveriges Radion toimittaja Johan Bergendorffin kanssa.

Artikkelin on kääntänyt Minna Salomäenpää.

Lue myös:

Seinäjoki käänsi lasten painokäyrät laskuun yhteistyöllä ja vie nyt osaamistaan maailmalle – omien lasten hyvinvointimittarit kääntyivät kuitenkin taas väärään suuntaan

Seinäjokelaislasten painokehityksessä toivottuja laskun merkkejä

WHO: Finland curbs childhood obesity by intergrating health in all policies (siirryt toiseen palveluun)