1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saimaannorppa

Topias-kuutin kohtalo sai viranomaisiin vauhtia – loukkaantunutta saimaannorppaa ei enää saa lähteä viemään Korkeasaareen

Viime kesänä loukkaantunut Topias-saimaannorppa vietiin nopeasti hoitoon Korkeasaaren villieläinhoitolaan. Enää se ei ole mahdollista kuin erityisessä poikkeustapauksessa.

saimaannorppa
Saimaannorpan kuutti.
Topias-kuutti löytyi viime kesänä Puumalasta. Petri Vironen / Yle

Viime heinäkuussa Puumalan rantavesistöstä löytyi loukkaantunut saimaannorpan poikanen eli kuutti. Sitä ei pystytty hoitamaan löytöpaikalla, joten se päätettiin viedä hoitoon Helsingin Korkeasaaren villieläinhoitolaan.

Pian kuitenkin selvisi, että Topiakseksi nimettyä, Korkeasaareen vietyä saimaannorppaa ei voi tautiriskin takia palauttaa takaisin Saimaaseen eikä mihinkään muuallekaan luontoon. Rauhoitettu saimaannorppa sai jäädä viranomaisen luvalla Korkeasaareen.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen näkemys on, että jatkossa saimaannorppaa ei saa enää lähteä viemään Saimaan ulkopuolelle hoitoon ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Syynä on se, että saimaannorpan luontoon palauttaminen ei nykykäsityksen mukaan ole mahdollista.

Saimaannorpat köllöttelevät luodoilla karvanvaihtoaikaan toukokuussa.
Saimaannorppa köllöttelemässä karvanvaihtoaikaan toukokuussa.Petri Vironen / Yle

Luonnonsuojelulain mukaan sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Auttamisen takia eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista varten. Hoidon jälkeen eläin on palautettava takaisin luontoon.

Saimaannorpan Korkeasaareen vieneet ja myös Korkeasaaren villieläinhoitola toimivat viime kesänä luonnonsuojelulain mukaan.

Yllätyksenä kuitenkin tuli, että eläintä ei voinut enää palauttaa takaisin alkuperäiseen elinympäristöönsä. Korkeasaaressa hoidossa ollut Topias-norppa olisi saattanut Saimaaseen palauttamisen jälkeen sairastuttaa koko Saimaalla elävän saimaannorppakannan.

Saimaannorppia elää Saimaalla vain noin 400, eikä niin pieni kanta kestä laajamittaista sairastumista.

Vain poikkeusluvalla

Suomessa saimaannorpan hallussapitoon ja kuljettamiseen liittyvät lupa-asiat on keskitetty Varsinais-Suomen ely-keskukseen.

– Jos nyt joku tekisi ratkaisun, että saimaannorppa viedään Korkeasaareen tai jonnekin muualle hoitoon, se olisi samalla päätös siitä, että kyseinen saimaannorppa on pysyvästi poissa Saimaalta, kertoo ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnonsuojeluyksiköstä.

Saimaannorppien luontoon palauttamiseen liittyvän tautiriskin vuoksi ei luonnonsuojelulakia voi Uljaan mukaan enää tulkita saimaannorpan osalta niin, että saimaannorppaa voitaisiin lähteä viemään muualle hoitoon ilman lupaa.

– Jos saimaannorppa viedään pois Saimaalta, kyse ei silloin ole enää väliaikaisesta hoidosta, vaan pysyvästä luonnosta pois ottamisesta, selventää Uljas.

Muilla rauhoitetuilla eläimillä ei näin tiukkaa sääntöä ole, eikä ylitarkastaja Salli Uljaan mukaan välttämättä tarvitsekaan olla. Tapaukset arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti.

– Esimerkiksi hoidossa ollut orava tai lumikko voidaan palauttaa luontoon ilman viranomaiselta haettavaa lupaa. Samanlaista koko lajin kantaan kohdistuvaa tautiriskiä ei niiden osalta ole, kertoo Salli Uljas.

Hoito Saimaalla tai lopettaminen

Ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta ei osaa arvioida, miten helppoa olisi antaa lupa siirtää saimaannorppa Saimaan ulkopuolelle.

– Ensisijainen tavoite on, että saimaannorppakanta saadaan pysymään Saimaalla ja että hoito tehdään Saimaalla. Jos hoito Saimaalla ei olisi mahdollista, pitää aina tapauskohtaisesti miettiä, onko siirtäminen esimerkiksi Korkeasaareen tai muuhun villieläinhoitolaan tarpeen. Silloin mietitään muun muassa luonnonsuojelullisia lähtökohtia, kertoo Uljas.

Saimaannorpan kuutti.
Kuutti pääsi eläinlääkäreiden hoitoon ja sitä lähdettiin viemään kohti Korkeasaarta. Video: Petri Vironen / Yle

Sanelma voi hyvin

Korkeasaareen viedylle Topias-saimaannorpalle kävi lopulta huonosti. Se ei menestynyt, vaan kuoli viime helmikuussa.

Topiaksen lisäksi viime kesänä otettiin talteen myös toinen huonokuntoinen saimaannorppa. Sitä ei viety Korkeasaareen, vaan imatralainen eläinlääkäri Pekka Sarkanen hoiti sitä kotirannassaan Saimaan rannalla.

Sairasta tai vahingoittunutta saimaannorppaa voidaankin yrittää hoitaa Saimaaseen tehdyssä aidatussa vesitarhassa. Silloin tulee ylitarkastaja Salli Uljaan mukaan arvioda mahdollinen hallussapitoluvan todellinen tarve.

Parhaillaan Metsähallitus valmistelee ohjeita tilanteisiin, joissa Saimaalta löydetään hoitoa tarvitseva norppa. Hoidon aikana on Saimaallakin otettava huomioon tautiriski. Lisäksi hoito pitää tehdä niin, ettei norppa kesyynny.

Sarkasen viime kesänä ja syksynä hoitama saimaannorppa sai nimekseen Sanelma. Hoidon jälkeen se vapautettiin, mutta löytyi vähän ajan kuluttua jälleen huonokuntoisena.

Pekka Sarkanen syöttää Sanelma-norppaa.
Eläinlääkäri Pekka Sarkanen syöttää Sanelma-kuuttia lokakuussa 2019.Pekka Sarkanen

Uuden hoidon jälkeen Sanelma parantui ja päästettiin vesitarhasta takaisin matkoihinsa.

– Ilmeisesti se palasi takaisin sinne Pihlajavedelle, josta se oli lähtöisinkin. Norppa todennäköisesti kaipaa sinne, missä se on syntynytkin.

Sarkanen on tyytyväinen ely-keskuksen päätökseen, ettei saimaannorppia enää lähdetä viemään Saimaan ulkopuolelle.

– Tarkoitus on, että saimaannorppa hoidetaan siellä, mistä se on löytynytkin. Toipumisen jälkeen se voidaan vapauttaa. Jos se ei enää kykene elämään, on edessä eläimen lopettaminen, kertoo eläinlääkäri Pekka Sarkanen.

Lue seuraavaksi