Hyppää sisältöön

Joudutko koronan takia etätöihin? Työpaikan vakuutus ei välttämättä korvaa kotona sattuvia tapaturmia

Etätyöt yleistyvät ja samalla lisääntyvät myös etätyöpäivän aikana sattuvat tapaturmat. Työntekijälle voi tulla yllätyslasku, jos työnantaja ei ole muistanut vakuutuksia.

Kuva: AOP

Etätyön määrä kasvaa vauhdilla.

Paitsi vuoden alusta voimaan tullut uusi työaikalaki, etätöitä on lisännyt myös koronavirus. Yhä useammassa työpaikassa on todettu, että nyt kannattaa jäädä kotiin tekemään töitä, jos voi.

Etätyön määrän kasvaessa lisääntyvät myös etätöissä sattuneet tapaturmat.

Etätöiden kasvu näkyy myös vakuutusyhtiöissä korvauspyyntöjen hienoisena kasvuna, lakimies Teemu Kastula Lähi-Tapiolasta sanoo.

Työaikana etänä tapahtuu erilaisia vahinkoja. Tavallisin paikka etätöille on koti.

– Lähes kaikki vahingot etäkontekstissa ovat sattuneet kotona. Koti on vanhan totuuden mukaan vaarallisin paikka, Teemu Kastula sanoo.

Etävahinkoja ei usein korvata

Työnantajille ja työntekijöille tulee välillä yllätyksenä, että näissä tapauksissa joudutaan usein toteamaan, että vahinko on sattunut etätyöpäivän aikana, mutta sellaisissa oloissa, joissa sitä ei korvata, Teemu Kastula sanoo.

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus eli työnantajat ovat velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä sillä. Vakuutuksesta maksettavat korvaukset on määrätty laissa. Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot.

Toisin sanoen: jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon. Mutta jos liukastuu hakiessaan kahvikuppia työnteon välissä, vakuutus ei korvaa.

– Etätyö on tyypillisesti tietokoneella tehtävää toimistotyötä, jossa sattuu vähän vahinkoja. Suurin osan vahingoista aiheutuu siinä, kun henkilö tekee kotonaan jotain muuta kuin itse työtä, Kastula sanoo.

Kastulan mukaan tyypillisiä etätyöpäivän aikana sattuvia vahinkoja ovat esimerkiksi liukastumiset kotona ruokatauolla tai ulkoillessa.

– Siksi etätyössä sattuneita vahinkoja tulee harvoin korvattavaksi työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Kaiken määrittää laki: etätöissä sattuvien tapaturmien korvausehdot on laissa rajattu suppeammiksi kuin työpaikoilla tapahtuvissa tapaturmissa. Korvauskäytännöt etätyön osalta ovat kaikissa vakuutusyhtiöissä yhtä tiukat ja samat.

Syynä on se, että työntantaja ei voi esimerkiksi vaikuttaa kotona tapahtuvan työn turvallisuuteen ja olosuhteisiin.

Työpaikalla taas työtapaturmavakuutuksen turva on hyvin kattava. Se korvaa itse työssä sattuneiden vahinkojen lisäksi myös muutoin työpaikan alueella sattuneita vahinkoja hyvin laajasti.

Eli jos liukastuu töissä kahvia hakiessaan, se korvataan.

Etätöihin voi varautua laajentamalla vakuutusta

Etätöiden riskejä voi kattaa lisävakuutuksin. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaa-ajan ryhmävakuutuksen, minkä lisäksi työnantaja voi ottaa erillisen etätyövakuutuksen.

Kastulan mukana etätyön riskeistä ja niihin varautumisesta olisi hyvä keskustella työpaikoilla. Työnantajan, jolla on runsaasti etätyötä tekeviä henkilöitä, kannattaa harkita lisäturvan ottamista etätyötä varten.

– Itse suosittelen aina työtapaturmavakuutuksen liitännäisen vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutustaksen ottamista, koska se korvaa 24 tuntia vuorokaudessa työntekijälle sattuvat tapaturmat, Kastula neuvoo.

Vakuutus on hänestä hyvä henkilökuntaetu, koska se on voimassa vapaa-ajalla ja kattaa myös myös vaikkapa urheilutapaturmat.

Onko se sitten kallista?

– Kun ottaa huomioon työtapaturmavakuuksen hinnan, se ei ole kovin kallis. Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee toki hinnan itse. Kastula arvioi, että hintaa tulee noin 150 euroa vuodessa lisää per työntekijä.

Pohjola Vakuutuksen korvauspalveluiden johtaja Hanna Hartikainen kertoo, että vapaaehtoisen vakuutuksen ottaneiden yritysten määrä kasvaa koko ajan. Nyt niitä on selvästi yli kolmannes Pohjola Vakuutuksen lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella vakuutetuista yritysasiakkaista. Vakuutuksia ei kuitenkaan oteta pelkkiä etätöitä varten, vaan kaikkeen työ- ja vapaa-aikaan.

– Etätyö on yleisesti ottaen tietotyötä, ja siinä sattuvat tapaturmat ovat vähäiset, Hartikainen sanoo.

Etätyöt lisääntyneet vauhdilla

Vuonna 1990 palkansaajista vain kaksi prosenttia teki töitä osittain kotona niin, että oli sopinut siitä työnantajan kanssa ja käytti kotona työskentelyyn tietotekniikkaa. Tätä voidaan pitää Tilastokeskuksen mukaan etätyön määrittelynä.

Vielä vuonna 1997 vain neljä prosenttia teki etätyötä, vuonna 2008 jo lähes joka kymmenes teki välillä töitä etänä. Nyt etätöitä tekee jo joka kolmas – ylemmistä toimihenkilöistä noin 60 prosenttia.

Etätöitä tehdään, koska kotona ei tule keskeytyksiä tai häiriöitä. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu.

Etätyöt ovat suosittuja myös tehokkuutensa vuoksi.

Lue myös:

.
.