Soite lisää käsiä avohoitoon Lestin- ja Perhonjokilaaksoissa: vuodeosaston hoitajia siirtyy kotisairaalatyöhön

Liikkuminen yksiköiden välillä on vapaaehtoista. Kokeilulla halutaan vähentää osastopaikkojen käyttöä ja lisätä hoitoa kotona silloin, kun se on mahdollista.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite
Potilashuoneen ovi Vetelin YLE-osastolla.
Myös Soiten tavoite on lisätä avohoitoa ja vähentää vuodeosastohoitoa. Sari Vähäsarja / Yle

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite lisää avohoitoa Lestin- ja Perhonjokilaaksoissa. Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön siirtymistä Kannuksen ja Tunkkarin vuodeosastoilta (yleislääketieteen osastoilta) tarpeen mukaan kotisairaalaan.

Kokeilussa katsotaan ensin, onko potilas paras hoitaa kotona vai osastolla, ja henkilöstöä siirretään sen mukaan. Tavoitteena on vähentää osastopaikkojen käyttöä. Alkuvaiheessa se näkynee kuormituksen vähenemisenä, kyse on muutamista paikoista.

Myös kotihoidon ja yöpartioiden toimintaan halutaan muutoksella lisätukea erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Käytännössä kyse on sairaanhoitajien liikkumisesta, ja muutos perustuu vapaaehtoisuuteen. Keskustelut työntekijöiden kanssa on jo käyty. Kaikki eivät halua tai pysty esimerkiksi autoilemaan ympäri aluetta.

Pilotti ei siis alkuvaiheessa koske kovin isoa joukkoa työntekijöitä.

– Sairaanhoitajapula koskee koko Soitea, ja se tulee tässäkin jollain tasolla esiin, sanoo palvelualuejohtaja Ritva Jämsä.

Pilotin hyötyjä ja riskejä arvioidaan työryhmässä, jossa on asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, kehittämistyön ja talouden asiantuntijoiden ja virkamiesjohdon edustajia.

Tavoitteena on saada jonkinlainen näkymä kokeilusta siihen mennessä, kun ensi vuoden talous- ja toimintasuunnitelmaa aletaan laatia.

Soite hakee pilotille kehittämisrahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta.