Kokemäenjoen suuresta öljyvuodosta yhdelle sakkorangaistus – muut syytteet hylättiin

Pori Energia Oy katsottiin syylliseksi, mutta se jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Kokemäenjoki
Öljypuomi Harjavallassa Kokemäenjoella
Öljyvuoto tahri pahasti Kokemäenjoen rantoja Harjavallassa ja alajuoksulla joulun alla 2017.Katja Halinen / Yle

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt kahden Pori Energian työntekijän syytteet tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta liittyen Pori Energian suureen öljyvuotoon, joka tapahtui Harjavallassa joulukuussa 2017.

Syytettynä oli kolme työntekijää ja Pori Energia Oy. Yksi työntekijöistä tuomittiin sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Sakkoja kertyy hänen tuloillaan maksettavaksi 1 350 euroa. Lisäksi tuomittu ja Pori Energia velvoitetaan maksamaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat reilut 1 500 euroa.

Pori Energia Oy katsottiin syylliseksi tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen, mutta yhtiö jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että tapahtumakokonaisuus, olosuhteet ja siihen johtaneet seikat ovat sellaisia, että tuomitun työntekijän syyksi luettu teko on sakoilla sovitettavissa.

Käräjäoikeuden mukaan Pori Energia Oy:n puhdistus- ja ennallistamistoimiin käyttämä vajaa kuuden miljoonan euron kokonaismäärä on ollut merkittävä summa ja tapahtumakokonaisuus ja olosuhteet huomioon ottaen vahinkojen korjaamisesta aiheutuneet menetykset ovat olleet sillä tavoin poikkeuksellisia, että ne on otettava huomioon yhteisösakon tuomitsemista harkittaessa.

Käräjäoikeuden mielestä yhteisösakon tuomitseminen Pori Energialle olisi tässä tapauksessa kohtuutonta.

Rannat tahriintuivat

Öljyvuoto tapahtui, kun Pori Energian Harjavallan lämpölaitokselle toimitettiin kevyttä polttoöljyä säiliöautolla.

Kuorman purussa sattuneiden virheiden ja lämpölaitoksen keskeneräisten saneeraustöiden vuoksi kevyttä polttoöljyä pääsi Harjavallan kaupungin hulevesiviemäriverkkoon ja sitä kautta Kokemäenjokeen noin 44 000 litraa.

Haastehakemuksen mukaan öljy oli purettu vaahdotuslinjan putkeen öljyputken sijasta. Lämpökeskuksessa oli vuodon sattuessa käynnissä saneeraustyöt, ja ohjaus- ja hälytysjärjestelmä olivat olleet kytketty pois päältä.

Syyttäjän mukaan öljypäästön aiheuttamat vahingot ovat olleet suuria. Lämpökeskus sijaitsee Järilänvuoren pohjavesialueella. Sadevesiviemärin kautta Kokemäenjokeen päätynyt öljy on aiheuttanut maaperän pilaantumista laajalla alueella.

Päästö tahri pahasti Kokemäenjoen rantoja Harjavallassa ja joen alajuoksulla. Onnettomuuden vuoksi jouduttiin tekemään laajoja rantojen puhdistustöitä ja rajoittamaan jokiveden käyttöä. Rantojen tahriintumisesta valitti vuodon jälkeen noin 350 kiinteistönomistajaa.

Pori Energia otti vastuun tapahtuneesta ja maksoi öljyntorjuntatöistä, saastuneiden alueiden ennallistamisesta ja vahingonkorvauksista laskelmiensa mukaan 5,7 miljoonaa euroa.

Aiheesta aiemmin:

Kokemäenjoen öljyvuodosta syytetyt kiistävät syytteet