Kunnanjohtajaksi hakenut vaatii yli 100 000 euron vahingonkorvauksia Kittilän kunnalta syrjinnästä

KHO:n mukaan Harri Mattila oli pätevin hakija vs. kunnanjohtajaksi, mutta häntä ei valittu virkaan vuodeksi 2018.

Kittilä
Kittilän kunnan vaakuna kunnantalon seinässä.
Korvauksia vaativa Harri Mattila todettiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ansioituneemmaksi kuin virkaan valittu Sanna Ylinampa.Perttu Ruokangas / Yle

Kittilän kunnan vs. kunnanjohtajan virkaa vuonna 2017 hakenut Harri Mattila on lähettänyt Kittilän kunnalle korvausvaatimuksen työsyrjinnästä ja ansionmenetyksestä. Mattila perustelee vaatimustaan sillä, että hän oli pätevin hakija ja hänet syrjäytettiin lainvastaisesti, kun kunta valitsi Sanna Ylinamman virkaan vuodeksi 2018.

Mattila vaatii Kittilän kunnalta "tasa-arvolakiin perustuvaa hyvitystä työsyrjinnästä" 18 130 euroa ja "vahingonkorvauslakiin perustuvaa korvausta ansionmenetyksestä" 100 000 euroa viivästyskorkoineen.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla se valitsi vs. kunnanjohtajaksi Sanna Ylinamman.

Valtuusto siten syrjäytti virasta Mattilan, jolla on muun muassa 18 vuotta kaupungin- ja kunnanjohtajakokemusta. KHO:n mukaan Mattila täytti hakuilmoituksessa annetut vaatimukset selvästi Ylinampaa paremmin.

KHO:n päätöksellä ei ole vaikutusta Kittilän kunnanjohtajan viranhoitoon. Se koski viran hoitoa vuonna 2018, ja sen jälkeen tehtävään on valittu kolmas henkilö, Antti Jämsén.

Asiaa käsiteltiin aiemmin Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Se katsoi asian päin vastoin eli, että valtuustolla oli pätevät syyt syrjäyttää ansioituneempi hakija kunnan kriisitilanteen vuoksi.