1. yle.fi
  2. Uutiset

Lapin ELY-keskuksella oli vieläkin huomautettavaa Kemin biotuotetehtaan YVA:sta

Lapin ELY-keskus vaatii useita tarkennuksia ja täydennyksiä Kemin biotuotetehtaan jäähdytys- ja jätevesien käsittelysuunnitelmiin.

Kemin biotuotetehdas
Metsä Fibren uusi biotuotetehdas tulisi Kemin Pajusaaren tehdasalueelle.
Investointipäätöstä Kemin biotuotetehtaasta odotetaan aikaisintaan ensi kesänä.Metsä Group

Lapin ELY-keskus antoi perjantaina Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-selostuksesta perustellun päätelmän, johon ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVA:n katsotaan virallisesti päättyvän.

Yhteysviranomaisen eli ELY-keskuksen perusteltu päätelmä liitteineen löytyy tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Metsä Fibre on toimittanut ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jo viime syyskuussa, mutta se voi päivittää hakemusta nyt annetun palautteen perusteella.

Päätelmässä ELY-keskus kiinnittää huomiota erityisesti jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutuksiin.

ELY-keskuksen mukaan Metsä Fibre ei ole esittänyt toteuttamiskelpoisia ratkaisuja jäähdytysvesien lämpökuorman vähentämiseksi Kemin edustan merialueella.

Ympäristölupamenettelyssä pitäisikin esittää keinot vähentää lämpöpäästöjä. Vaihtoehtoina ELY tuo esiin purkuputken vetämisen Ajoksen satamaan tai jäähdytystornien rakentamisen.

Myös jätekuormituksia on ELY-keskuksen mukaan tarkasteltu liian yleisellä tasolla ja niitäkin se vaatii tarkennettavaksi ympäristölupavaiheessa.

ELY-keskus toteaa, että lämpökuorma on yksi biotuotetehdashankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Siihen on kiinnitetty huomiota myös monissa YVA-menettelyn aikaisissa lausunnoissa ja mielipiteissä, joissa muun muassa talviaikaisen virkistyskäytön ja kalastuksen on pelätty vaarantuvan hankkeen vuoksi.

Metsä Fibren mukaan biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee suunnitellusti. Ympäristöluvituksen lisäksi parhaillaan menossa ovat muun muassa valmistelevat työt Kemin tehdasalueella sekä logistiikan kehittäminen.

Lue myös:

Sellun hinnan lasku söi Metsä Groupin tulosta – Kemin biotuotetehtaan investointipäätös voi venyä kesän yli

Tupa on taas täynnä Kemin biotuotetehtaan kolmansilla alihankintapäivillä – väkeä on tulossa jonoksi asti

Kemin Karihaaran uusista liikennesuunnitelmista parikymmentä mielipidettä – lopullinen kaavaehdotus nähtäville tammikuussa

Biotuotetehdas nosti Keski-Suomen taantumasta – puolentoista miljardin tehdashanke herättää tulevaisuustoivoa myös Kemissä

Lue seuraavaksi