Hyppää sisältöön

Helsingin eteläisille rannoille kaavaillaan asuntoja 7 600 asukkaalle – Mutta syntyykö samalla uusi liikennesumppu?

Selvityksiä Hernesaaren alueen liikennejärjestelyistä jatketaan, jotteivat Jätkäsaaren virheet toistuisi.

Isoille risteilyaluksille tarkoitettu satama Hernesaaressa säilyy entisellään. Kuva: Tietoa Oy, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi tänään osaltaan Hernesaaren asemakaavan, jonka mukaan alueelle aiotaan rakentaa uusia asuntoja jopa 7 600 asukkaalle. Lisäksi alueelle tulee työpaikkoja, puistoalueita ja vapaa-ajan palveluita. Seuraavaksi kaava menee Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Isoille risteilyaluksille tarkoitettu satama säilyy entisellään eli Helsinkiin tulee jatkossakin suuri määrä risteilymatkustajia Hernesaaren kautta.

Alueen liikennesuunnitelmista on kiistelty pitkään. Lähinnä raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn nojaavaa liikennesuunnitelmaa on kritisoitu siitä, että siinä ei huomioida riittävästi Hernesaareen ohjautuvaa raskasta huoltoliikennettä ja satamaan ajavia turistibusseja.

Pääreitti Hernesaareen kulkee kapean Telakkakadun kautta, joka on jo nykyisellään ruuhkainen. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Myös alueen asukasmäärän on ennakoitu nousevan alkuperäisiä suunnitelmia korkeammaksi.

"Emme halua toistaa Jätkäsaaren virheitä Hernesaareessa"

Hernesaaren liikkennejärjestelyjä on kritisoitu erityisesti Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo, että huolta herättää liikenteen sujuvuus ulos Hernesaaresta ja toisaalta eteläisestä kantakaupungista, jonka kautta liikenne purkautuu.

Pääreitti Hernesaareen kulkee kapean Telakkakadun kautta, joka on jo nykyisellään ruuhkainen. Länteen päin yrittävä autoilija jumiutuu Jätkäsaaren liikennesumppuun. Aluetta ympäröivät Eiran, Ullanlinnan ja Punavuoren kapeat kadut.

– Emme halua toistaa Jätkäsaaren virheitä Hernesaareessa, Sazonov sanoo.

Sazonovin mukaan liikenteen sujuvuuslaskelmat tuntuvat perustuvan epärealistisiin odotuksiin liikennemäärien laskusta.

Helsingin kaupunginhallitus esittää, että Hernesaaren liikennejärjestelyjä selvitetään tarkemmin. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kaupunginhallitus päätti kaavan lisäksi Kokoomuksen ehdotuksesta, että samalla kun kaava hyväksytään, käynnistetään selvitys, jolla kartoitetaan, minkälaisilla liikenneratkaisuilla Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä voidaan sujuvoittaa ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.

Uusi kaava mahdollistaa monipuolisen asuntotuotannon

SDP:n kaupunginhallituksen jäsen Tomi Sevander pitää hyvänä, että eri kulkumuotojen liikennejärjestelyjä selvitetään tarkemmin.

Sevanderin mukaan Hernesaaren kaava on tärkeä, koska se tuo kantakaupunkiin uusia asuntoja.

– Tämä mahdollistaa monipuolisen asuntuotannon myös esimerkiksi valtion tukeman kohtuuhintaisen Ara-vuokra-asuntotuotannon.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen puolestaan pitää hyvänä ja toimivana, että Hernesaaren liikenne nojaa pääosin raideliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Vanhasen mukaan kaava tuo Helsinkiin uuden hienon merellinen kaupunosan ja uusia asuntoja.

Myös Vanhasen mukaan on hyvä selvittää eri kulkumuotojen liikennejärjestelyjä tarkemmin. Vanhanen kuitenkin korostaa, että keskustan ruuhkautumisen estämiseksi tarvitaan tulevaisuudessa järeitä keinoja, kuten esimerkiksi liikenteen ruuhkamaksut.