Valviran ja aluehallintoviraston mukaan Pohjolakodissa ei enää ongelmia – KRP:n tutkinta vielä kesken

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies vuonna 2018 yllätystarkastuksen, jossa havaittiin vakavia puutteita, jotka nousivat tuolloin laajasti julkisuuteen.

lastensuojelulaitokset
Pohjolakodin sisäänkäynti Muhoksella
Vuonna 2018 Pohjolakotiin tehdyssä tarkastuksessa esiin nousi erityisesti lasten oikeuksien rajoittaminen ilman laissa säädettyä perustetta.Arto Veräjänkorva / Yle

Pohjolakoti on läpäissyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Valviran tarkastuksen.

Viime vuoden joulukuun alussa tehdyllä tarkastuskäynnillä aluehallintovirasto katsoi, että Pohjolakoti on ryhtynyt toimenpiteisiin valvonnassa aiemmin esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuskäynnillä aluehallintoviraston ja Valviran tarkastajat myös haastattelivat Pohjolakotiin sijoitetut lapset.

Aluehallintovirasto antoi Pohjolakodille tarkastuskäynnillä ohjausta vielä yksityiskohtaisempaan rajoituspäätösten kirjaamiseen ja lapsen mielipiteen kuulemisen tarkkaan kuvaamiseen kirjauksissa. Rajoituspäätös voi liittyä esimerkiksi siihen, että lapselta otetaan kännykkä pois.

Vuonna 2018 eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tekemä yllätystarkastus Muhoksella sijaitsevaan Pohjolakotiin paljasti lukuisia laittomuuksia ja lasten epäasiallista kohtelua.

Puutteita havaittiin lasten kohtelussa, rajoitustoimenpiteiden toteuttamisessa ja niihin liittyvässä päätöksenteossa. Rajoitustoimenpiteistä tehdyissä kirjauksissa ja laitoksen säännöissä on ollut epäselvyyksiä. Lisäksi henkilökunnan käyttäytyminen oli ollut epäammattimaista.

Aluehallintovirastolla on vielä vireillä toinen Pohjolakotia koskeva valvonta-asia muun muassa henkilöstön pätevyyteen liittyen. Henkilökunnan koulutus ja osaaminen ei ollut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvityksessä, joten sen vuoksi aluehallintovirasto on pyysi siitä erillisen selvityksen. Päätös asiasta annetaan lähiviikkojen aikana.

Pohjolakodin tapahtumat ovat myös keskusrikospoliisin tutkinnassa.

KRP:n Oulun yksikön päällikkö, rikosylikomisario Ari Soronen kertoo, että suurin osa tutkintaa liittyvistä kuulusteluista on tehty. Hänen mukaansa kuulusteluissa on tullut esille se, että Pohjolakodissa on tehty parannuksia.

Pohjolakoti on yksityinen Nuorten Ystävien omistama koulukoti.

Keskustele aiheesta 11.3.2020 kello 23:een saakka.

Juttua korjattu 10.3.2020 kello 13.49: Juttuun lisätty tieto, että aluehallintovirasto antoi Pohjolakodille tarkastuskäynnillä ohjausta yksityiskohtaisempaan rajoituspäätösten kirjaamiseen ja lapsen mielipiteen kuulemisen tarkkaan kuvaamiseen kirjauksissa. Aluehallintovirasto ei antanut Pohjolakodille ohjausta muun muassa lasten kanssa työskentelystä ja asianmukaisesta käytöksestä, kuten jutussa aikaisemmin virheellisesti kerrottiin.

Juttua korjattua 10.3.2020 kello 10.44: jutussa luki aikaisemmin virheellisesti, että KRP:n mukaan Pohjolakodissa ei olisi tehty parannuksia.

Lue myös:

"Aika moni meidän nuorista karkaisi, jos heidät olisi sijoitettu Pohjolakotiin" – Ruotsissa ei ihmetellä Pohjolakodin toimia vaan ennemmin sitä, miksi koulukodissa ei saa olla kunnon kuria

Pohjolakoti-tapaus johtamassa lain muutoksiin: jatkossa myös lapsia kuultava