Pietarsaaren johto sai puhtaat paperit valiokunnalta kalankasvattamokiistassa

Väliaikainen valiokunta ei nähnyt konserninjohdon toiminnassa moitittavaa.

Pietarsaaren kaupungintalo. Kuva: Joar Nylund / Yle

Pietarsaaren konsernijohto on saanut sen toimia setvineeltä valiokunnalta puhtaat paperit kalankasvattamoon liittyvässä kiistassa.

Kaupungin omistama Pietarsaaren Satama kirjoitti vuokrasopimuksen kalankasvattamoa suunnittelevan Ekofishin kanssa neuvottelematta asiasta kaupunginhallituksen kanssa.

Viime lokakuussa valtuusto päätyi poikkeukselliseen menettelyyn, kun se asetti väliaikaisen valiokunnan selvittämään, onko asiassa toimittu oikein ja avoimesti. Valiokunnan asettamista ehdotti vihreiden valtuutettu Anna-Maija Lyyra.

Osa valtuutetuista olisi halunnut ennalta tiedon sopimuksesta.

Valiokunta katsoo, että satama ja kaupunginhallitus toimivat ohjeiden mukaisesti. Vihreiden jäsen Hanna Palovuori jätti eriävän mielipiteen asiasta. Hänen mukaansa satama ei ole toiminut asiassa vastuullisesti.

Valiokunnan mukaan konserniohjeessa on kuitenkin puutteita. Se ohjeistaakin kaupunginhallitusta pikaisesti päivittämään konserniohjeensa: ympäristö- ja ilmastonäkökohdat on saatava osaksi tytäryhtiöiden omistajaohjausta.

Valiokunta on laatinut asiasta selvityksen ja kokoontunut kolme kertaa alkuvuoden aikana.

Kalankasvattamo on herättänyt Pietarsaaressa vastustusta, sillä sen pelätään aiheuttavan vesistöjen rehevöitymistä. Ekofish muutti suunnitelmiaan viime vuoden lopulla.