Hyppää sisältöön

Historiallisen ja tiukasti suojellun padon purkamista selvitetään sittenkin Helsingissä – Vanhankaupunginkosken padon purkuperusteena vaelluskalat

Pato on suojelukohde, joten myös padon suojelupäätös pitäisi purkaa, jos padosta luovuttaisiin.

Kaupungin selvitys kattaa padon osittaisen tai kokonaan purkamisen vaikutukset jokeen ja alueen luontoon. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti tänään, että Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaikutukset selvitetään. Kaupungin käynnistämä selvitys kattaa padon osittaisen tai kokonaan purkamisen vaikutukset jokeen ja alueen luontoon.

Valtuutettu Atte Harjanne (vihr.) ja 15 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan, että kaupunki tekisi Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan purkamista koskevan yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnin ja valmistelisi suunnitelman padon purkamiseksi, mikäli se on arvion pohjalta perusteltua.

Aloitteen tehnyt Harjanne oli valtuuston päätöksen jälkeen tyytyväinen.

– Pidän padon prkamista tärkeänä, koska uskon että voitamme luontoarvoissa enemmän kuin kulttuurihistoriallisissa arvoissa hävitään.

– Selvityksillä on toki tärkeää saada kattava kuva padon purkamisen vaikutuksista.

Helsingin ympäristöjohtajan Esa Nikusen mukaan padon purkaminen edellyttäisi myös padon suojelupäätöksen purkamista.

Vanhankaupunginkosken pato on historiallinen ja tiukasti suojeltu kohde.

– Tehdään ensin tämä selvitys, ja jos se on perusteltua, käynnistämme padon purkamisen valmistelun, mikä edellyttäisi myös suojelupäätöksen purkamista.

Valtuuston päätös oli yksimielinen, mutta osa valtuutetuista esitti kuitenkin myös krittisiä puheenvuoroja. Selvitystä kritisoivat katsoivat, että padon kulttuurihistorialliset arvot ovat hyvin merkittäviä.

Kokoomuksen valtuutettu Srpa Asko-Seljavaara sanoo vastustavansa padon purkamista, koska joen pinta voi laskea jopa kahdesta kolmeen metriä.

– Pienet joet, jotka laskevat Vantaanjokeen, kuten Longinoja tyhjenisivät.

Asko-Seljavaaran mukaan esimerkiksi Pitkäkosken uimalaitos tulisi käyttökelvottomaksi.

– Vaarana olisi myös että joen penkat ja siltojen kannatinpylväät voisivat sortua.

Asko-Seljavaara toteaa, että Vantaa ja kaikkiaan kolmetoista muuta joen varrella olevaa kuntaa saattaisivat kärsiä padon purkamisesta johtuvasta veden laskusta.

Virkamiehet olisivat hylänneet purkualoitteen

Padon kohtalosta on kiistelty jo toistakymmentä vuotta. Padon purkamista on perusteltu vaelluskalojen liikkumisen helpottamisella.

Padon purkaminen edellyttäisi myös padon suojelupäätöksen purkamista. Kuva: Markku Pitkänen / YLE

Virkamiehet olisivat hylänneet purkualoitteen, koska historiallinen rakennelma on tiukasti suojeltu, eikä suojelun kumoaminen kaavasta ole todennäköistä.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet Tuomas Rantanen (vihr.) ja Mika Välipirtti (vas.) tekivät kuitenkin lautakunnassa virkamiesesitykselle vastaesityksen.

Kaupungin selvitys tullaan tekemään samaan aikaan kun joen Itähaaran kunnostuksen vaikutuksia seurataan.

Helsingin energiayhtiö Helen Oy on jo sulkenut Vanhankaupungin vesivoimalan. Voimalaitoksen sulkemisen on arvioitu vaikuttavan Vantaanjoen veden juoksutukseen.

Joen itähaara on jo kaloille houkuttelevampi

Veden säännöstelyssä ei siis enää tarvitse huomioida voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaraan virtaamaa vesimäärää voidaan lisätä ja se houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua.

– Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata siten, että itähaaran vesimäärä lisääntyy ja näin tämä reitti on kaloille houkuttelevampi, Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen selventää.

Nikusen mukaan joen itähaarasta on noussutkin jo kohtuullinen määrä taimenia.

Kaupunki on päättänyt jatkaa myös joen itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja aikoo toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti.