Kymsote suunnittelee purkavansa kolmen terveysaseman ulkoistuksen – haluaa tarjota tasalaatuisempaa palvelua

Kouvolan pääterveysasemana toimivan Marjoniemen terveysaseman sekä Virolahden ja Miehikkälän terveysasemien ulkoistukset aiotaan purkaa.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Marjoniemen terveysasema ulkoa
Marjoniemen terveysaseman toiminta on ollut ulkoistettuna vuodesta 2007 lähtien. Arkistokuva.Pyry Sarkiola / Yle

Kymsote suunnittelee Marjoniemen terveysaseman ulkoistuksen purkamista Kouvolassa.

Terveysaseman toiminta on tarkoitus ottaa sote-kuntayhtymän omaksi toiminnaksi ensi vuoden alusta lähtien.

Marjoniemen toiminta on ollut ulkoistettuna vuodesta 2007 lähtien. Tällä hetkellä terveysaseman toiminnasta vastaa Terveystalo.

Kymsote perustelee ulkoistuksen purkamista sillä, että sen myötä Kymenlaakson perusterveydenhuoltoon saataisiin yksi yhtenäinen toimintamalli. Myös kehittyviä digitaalisia palveluita ja keskitettävää hoidontarpeen arviointia voitaisiin Kymsoten mukaan hyödyntää tehokkaammin. Tarkoituksena olisi myös edelleen parantaa perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

– Tässä yhteydessä on luontevaa etsiä parempaa tapaa tuottaa palvelua niin, että se olisi tasalaatuisempaa Kymsoten alueella, ja että toimintamalli olisi terveysasemilla nykyistä yhtenäisempi, Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri sanoo.

Myös Virolahden ja Miehikkälän terveysasemien ulkoistukset aiotaan purkaa. Ulkoistussopimukset päättyvät 31.12.2020.

Lisää lääkäreitä

Terveysasemien toiminta ulkoistettiin aikoinaan lääkäripulan vuoksi.

Riittävän lääkäriresurssin hankkimiseksi Kymsote suunnittelee käynnistävänsä kilpailutuksen yhteensä 44 lääkärin rekrytoimiseksi terveysasemille, koulu- ja neuvolavastaanotoille ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä perusterveydenhuollon vuodeosastoille ja kotisairaalaan.

Kun Kymsote aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa, jäsenkunnista siirtyi toistakymmentä osittain päällekkäistä sopimusta, joilla hankitaan noin viidentoista lääkärin työpanos terveysasemille. Sopimuksilla ei ole saatu tyydytettyä lääkäritarvetta, ja kuntayhtymä on tehnyt useita uusia sopimuksia lääkäripalvelujen hankkimisesta.

Kunnista siirrettyjen sopimusten jatkaminen ei ole Kymsoten mukaan enää mahdollista, ja kuntayhtymän suorahankintana tekemien sopimusten arvo edellyttää kilpailutuksen käynnistämistä riittävän lääkäriresurssin hankkimiseksi terveysasemille.

– Siirtyneet sopimukset ovat olleet määräaikaisia, ja osin jo päättyneet. Niitä on jatkettu kilpailuttamatta se aika, mikä hankintasäännösten mukaan on mahdollista. Loput sopimukset päättyvät vuodenvaihteessa,Kari Kristerisanoo.

Edelleen Kouvolan terveysaseman ja Miehikkälä-Virolahti terveysasemien ulkoistussopimusten päättyessä tarvittava lääkäriresurssi lisääntyy merkittävästi. Kymsote toivoo, että ulkoistettujen terveysasemien nykyinen henkilökunta siirtyisi kuntayhtymän palvelukseen.

Tarkoituksena on, että toiminta rakentuu jatkossa suoraan palkattujen virkalääkäreiden varaan. Sitä täydennettäisiin vuokralääkäripalvelulla terveysasemilla ja vuodeosastoilla.

Kari Kristerin mukaan suunnitelmien toteutuessa niiden vaikutukset potilaille olisivat positiivisia.

– Pyrimme hankkimaan riittävän määrän lääkärityövoimaa toimitustakuulla, eli lääkärien määrän vaihtelu terveysasemilla ei olisi niin ennakoimatonta ja suurta.

Kymsoten hallitus käsittelee asiaa perjantaina.