Hyppää sisältöön

Uusille akkutehtaille on varattu isoja, jopa 100 hehtaarin tontteja – valittaville paikkakunnille tulisi satoja työpaikkoja

Tehdaspaikkakunniksi ovat ehdolla Kotka, Hamina, Vaasa ja Kokkola.

Suomen Malminjalostus suunnittelee uusia akkutehtaita, koska sähköautojen myynnin ennakoidaan kasvavan vauhdilla. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Suomeen kaavailtujen uusien akkutehtaiden mahdolliset sijoituspaikat ovat täsmentyneet.

Valtion omistama Suomen Malminjalostus ilmoitti vuoden alussa, että se suunnittelee avaavansa Suomeen kaksi tehdasta, jotka valmistavat muun muassa sähköautojen litiumakuissa tarvittavia materiaaleja. Tehdaspaikkakunniksi ovat ehdolla Kotka, Hamina, Vaasa ja Kokkola.

Toisessa tehtaista tuotettaisiin katodimateriaalin esiastetta, jota jalostettaisiin edelleen toisessa tehtaassa.

Vaihtoehtona on, että molemmat tehtaat rakennettaisiin Kotkan Keltakallion alueelle. Toisessa vaihtoehdossa katodimateriaalin esiastetta valmistava tehdas tulisi Haminan Hillonkylään ja jalostustehdas Kotkan Keltakallioon.

Kolmannessa vaihtoehdossa katodimateriaalin esiastetta valmistava tehdas tulisi Kokkolan suurteollisuusaluuelle ja jatkojalostustehdas Vaasaan Laajametsän teollisuusalueelle. Neljännessä vaihtoehdossa molemmat tehtaat tulisivat Laajametsän teollisuusalueelle Vaasaan, ja mahdollisesti pieneltä osin Mustasaaren kunnan puolelle Granholmsbackenin alueelle.

Tehdasinvestointien arvoa ei vielä tarkkaan tiedetä, mutta suuruusluokkana puhutaan muutaman sadan miljoonan euron investoinneista. Suoria työpaikkoja kumpaankin tehtaaseen tulisi muutama sata.

Vaikka uusien tehtaiden käynnistymiseen voi mennä vielä vuosia, saatetaan päätös uusista tehdaskaupungeista saada jo tänä vuonna.

Isoja tontteja

Kotkassa tehtaat rakennettaisiin Keltakallion alueelle, valtatie 7:n pohjoispuolelle noin kahdeksan kilometrin päähän Kotkan keskustasta. Suunnitellun tehdasalueen eteläpuolella on teollisuusaluetta ja Ristinkallion asuinalue. Alueen ympäristössä on myös pientaloalueita.

Koska vaihtoehtona on rakentaa molemmat tehtaat Kotkaan, niille on varattu suuri, noin 100 hehtaarin tontti. Tontin koossa on otettu huomioon tuotannon mahdollinen laajentuminen. Hankealue on suurimmaksi osaksi Kotkan kaupungin omistuksessa.

Haminassa tehdas puolestaan rakennettaisiin Hillonkylän alueelle Haminan sataman pohjoispuolelle noin neljän kilometrin etäisyydelle kaupungin keskustasta. Haminaan suunnitellaan vain toista tehtaista, ja hankealueen koko on noin 50 hehtaaria. Tehtaalle on varattu tilaa mahdolliseen laajentumiseen. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Vaasassa tehtaat rakennettaisiin noin 100 hehtaarin alueelle, lentokentän itäpuolelle Laajametsän teollisuusalueelle Mustasaaren kunnan rajalle. Suunniteltu tehdasalue ei sijaitse rannikolla, vaan Vaasan satamaan on matkaa noin 17 kilometriä.

Kokkolassa tehdas rakennettaisiin noin 20 hehtaarin alueelle Ykspihlajan kaupunginosaan, Kokkolan suurteollisuusalueen itäosaan. Suunnitellun tehdasalueen ympäristössä on teollisuus- ja satama-alueita sekä Ykspihjalan pientaloalue. Kokkolan keskustaan on alueelta matkaa noin kuusi kilometriä.

Suomen Malminjalostus suunnittelee uusia akkutehtaita, koska sähköautojen myynnin ennakoidaan kasvavan vauhdilla. Suurin osa sähköautojen akuista valmistetaan tällä hetkellä Aasiassa, mutta eurooppalaiset autovalmistajat haluavat edistää akkutuotannon rakentamista Eurooppaan. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa on kaikkia arvokkaita akkumineraaleja.

Vaikutusta pintavesiin

Tehdashankkeista on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointi, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Siinä arvioidaan akkumateriaalituotannon vaikutuksia esimerkiksi ympäristöön, terveyteen ja elinoloihin, yhdyskuntarakenteeseen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Suomen Malminjalostuksen teettämän YVA-ohjelman mukaan tehdashankkeen keskeisimmät vaikutukset kohdistuisivat pintavesiin. Tehtaiden käsitellyt prosessijätevedet ja jäähdytysvedet johdettaisiin mereen. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuisivat prosessijätevesien ja jäähdytysvesien purkupisteen läheisyyteen.

– Sulfaattipäästöt ovat kohtuullisen merkittävät, ylitarkastaja Antti Puhalainen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Toiseksi merkittävin vaikutus hankkeella olisi yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.

– Tässähän varataan esimerkiksi Kotkassa ja Vaasassa yli 100 hehtaaria maata tehdasaluetta varten. Sitten on tietysti kasvillisuus, eläimistö, luonnonsuojelu, ihmisten elinolot ja viihtyvyys, sekä maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset, Puhalainen sanoo.

Vaasan ja Haminan suunnitelluilla tehdasalueilla sijaitsee muinaisjäännöksiä. Vaasassa tehdasalueella on kaksi muinaisjäännöstä, jotka ovat vanhoja kiviaitoja. Haminassa tehdasalueella sijaitsee Hillon vanha kyläpaikka. Alueella on jäljellä muun muassa vanha kiviaita. Kokkolassa ja Kotkassa varsinaisilla hankealueilla ei ole muinaisjäännöksiä.

YVA-ohjelmaan voi ottaa kantaa 14.4.2020 saakka. Sen jälkeen ohjelma siirtyy ELY-keskuksen käsittelyyn, joka antaa omat linjauksensa asiasta. Sen jälkeen yhtiö aloittaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Juttua korjattu kello 18:24: Muutettu kohta ''Tehtaiden prosessijätteet ja jäähdytysvedet johdettaisiin mereen'' muotoon ''Tehtaiden käsitellyt prosessijätevedet ja jäähdytysvedet johdettaisiin mereen.''

Lue lisää:

.
.