Erämaajärven kalakiistaan päätös: yrittäjä sai luvan istuttaa Kukuljärveen omat kalat

Kyläläiset vastustivat kalastusoikeuksien rajoittamista ja kalojen istuttamista.

kalat
Kukuljärvi Loviisassa
Kukuljärven kalastusoikeuksia on rajoitettu yritystoiminnan vuoksi. Kaloja pääsee narraamaan maksua vastaan.Pyry Sarkiola / Yle

Loviisan Kukuljärveen saa istuttaa siikaa ja kirjolohta. Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi kalastusmatkailuyrittäjälle kalojen istutusluvan perjantaina.

Ely perustelee päätöstään (siirryt toiseen palveluun) sillä, etteivät istutukset vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista tai vaaranna kala- ja rapukantaa tai luonnon monimuotoisuutta.

– Istutukset eivät aiheuta haittaa, ja niillä turvataan yrittäjän toiminta. Nämä ovat tyypillisiä istutuslajeja. Esimerkiksi Kymijokeen menee paljon kirjolohta joka vuosi, kalastusmestari Vesa Vanninen ely-keskuksesta sanoo.

Kyläläiset vastustivat kalojen istutusta

Kukuljärvi on erämaajärvi, jonka kalastusoikeuksista ja kalojen istutuksista puhkesi alkuvuodesta harvinainen kiista.

Kalastusmatkailuyritys oli vuonna 2015 vuokrannut järven ja sen kalastusoikeudet itselleen ja istuttanut järveen kirjolohta. Järvellä sai ely-keskuksen päätöksellä kalastaa vain yrityksen myymillä luvilla.

Lue myös: Yrittäjä toi järveen omat lohet, eivätkä kyläläiset enää saa kalastaa maksamatta siitä – erämaajärvestä syntyi erikoinen kiista

Nyt yrittäjä haki kalastusrajoitukselle ja kalojen istutusluvalle jatkoa ely-keskukselta, ja kyläläiset nousivat vastustamaan lupia.

Helmikuussa ely-keskus päätti, että kalastusoikeuksien rajoittaminen järvellä jatkuu. Päätös kalojen istutuksista tehtiin erillisenä noin kuukautta myöhemmin.

Lue myös: Erämaajärven kaloista kiistelleille kyläläisille takaisku – joutuvat maksamaan kalastuksesta ainakin seuraavat 4 vuotta

Yrittäjä raportoi istutuksista

Kalojen istutusluvan ehtona on, että yrittäjä toimittaa ely-keskukselle joka vuosi tiedon tehdyistä istutuksista ja siitä, mitä kantoja istutukseen on käytetty.

Lupaa hakeneen Fishventures oy:n aiempi kirjolohen istutuslupa oli voimassa viime vuoden loppuun asti.

Nyt yritys sai luvan istuttaa kirjolohen lisäksi myös siikaa. Lupa on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Päätös astuu voimaan heti, jottei yrityksen toiminta vaarannu. Muutoksenhaku on silti mahdollista huhtikuun loppupuolelle asti.

Vedenlaatu ja kalojen ruokinta nousivat esiin muistutuksissa

Yrittäjä kertoo istutuslupahakemuksessaan, että Kukuljärveen istutettiin siikaa myös 1990-luvulla.

Tuolloin järven kalastusoikeuksia vuokrasi toinen taho. Järvessä on edelleen yksittäisiä, kookkaita siikoja, jotka ovat peräisin aiemmista istutuksista.

Nyt tehdystä siian ja kirjolohen istutusluvasta tehtiin ely-keskukselle neljä muistutusta.

Niissä nousi esiin muun muassa huoli istutusten vaikutuksesta Kukuljärven vedenlaatuun. Lisäksi lupaviranomaisia pyydettiin harkitsemaan, pitäisikö kalojen ruokinta kieltää.

Fishventuresin mukaan järven vedenlaadussa ei ole ilmennyt poikkeamia sen jälkeen, kun istutukset vuonna 2015 alkoivat.

Ely-keskus pyysi istutuslupaa varten lausunnon myös Kymijoen vedeltä ja ympäristöltä. Lausunnon mukaan istutukset eivät vaikuta vedenlaatuun, jos istutusmäärä pysyy kohtuullisena eikä kaloja ruokita.

Yrittäjän mukaan kalat ovat järvessä luonnonravinnolla, eikä niitä ruokita. Ruokintaa ei ole istutusluvassa erikseen kielletty.