Eksote saa ensi lokakuussa kaksi erikoistuvan hammaslääkärin virkaa – tavoitteena on turvata erikoishammaslääkäripalvelut Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksotessa aloittaa ensi lokakuussa työnsä kaksi uutta erikoistuvaa hammaslääkäriä, joiden toivotaan jäävän Etelä-Karjalaan myös valmistumisensa jälkeen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Potilasta hoidetaan hammaslääkärissä.
Erikoishammaslääkärit tekevät muun muassa oikomishoitoa sekä hoitavat neukanivelsairauksia.Tiina Jutila / Yle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote perustaa kaksi uutta erikoistuvan hammaslääkärin virkaa.

Uudet erikoistuvat hammaslääkärit aloittavat työnsä Eksotessa ensi lokakuun alussa.

Erikoistumisvirkojen perustamisella pyritään turvaamaan Etelä-Karjalan väestön erikoishammaslääkäripalvelujen tarvetta, vaikka erikoistumisen jälkeen erikoishammaslääkäri saakin valita työpaikkansa itse.

Erikoishammaslääkärit koulutetaan hoitamaan vaikeampia hoitotoimenpiteitä ja potilastapauksia, kuten hampaiston oikomista ja kiinnityskudosten, leukanivelsairauksien sekä purennan hoitoa.

Hammaslääkärin erikoistumiskoulutus vie kolme vuotta, mutta leukakirurgian alalla noin kuusi vuotta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 600 alle 65-vuotiasta erikoishammaslääkäriä. Tavoitteena on vuonna 2030 saavuttaa 750 erikoishammaslääkärin määrä.

Erikoistumisvirka on myös vetovoimatekijä hammaslääkärien rekrytoinnissa.

Lähes poikkeuksetta nuoret hammaslääkärit myös kysyvät virkahaastatteluissa erikoishammaslääkärin konsultointimahdollisuuksista sekä kertovat erikoistumissuunnitelmistaan.