Ministeriö: Vielä ei ole kiire pikaisiin eläkelaitoksia koskeviin päätöksiin, koska niiden talous ei ole heikentynyt niin nopeasti

Eläkelaitoksia uhkaa niiden osakesijoitusten voimakas sulaminen osakekurssien romahduksen takia. Sosiaali- ja terveysministeriössä pohditaan nyt, pitääkö ottaa käyttöön erityistoimet tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Finanssivalvonta varoitti viime perjantaina, että suomalaisten tyäeläkelaitosten vakavaraisuus on laskenut markkinoiden myllerryksen takia. Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Suomalaiset työeläkelaitokset hallinnoivat valtavia varoja, joista lähes puolet on sijoitettu pörssiosakkeisiin. Niiden yhteenlasketut varat rahastoissa olivat Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan mukaan viime vuonna 215 miljardia euroa. Reippaat 100 miljardia euroa on kiinni osakkeissa.

Suomen suurimmat työeläkeyhtiöt ovat Varma ja Ilmarinen, jotka molemmat hallinnoivat kymmenien miljardien arvosta suomalaisten eläkevaroja. Pienempiä ovat Elo ja Veritas.

Varma ja Ilmarinen kertoivat vielä helmikuussa onnistuneista viime vuoden tuloksista. Molempien sijoitukset tuottivat yli viisi miljardia euroa eli noin 12 prosenttia. Eniten tuottoa yhtiöt saivat osakemarkkinoilta.

Oheisessa grafiikassa näkyy, miten eläkeyhtiöt ovat sijoittaneet varojaan ja minne alueellisesti.

Osakkeissa on 106 miljardia euroa eli 49 prosenttia. Korkosijoituksissa on 73 miljardia euroa, eli noin kolmannes ja kiinteistöissä 18 miljardia, eli 9 prosenttia sijoitetuista varoista.

Telan mukaan työeläkeyhtiöiden sijoitustuotto viime vuonna oli nimellisesti 12,5 prosenttia ja reaalisesti 11,5 prosenttia.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Nyt tilanne on aivan toinen kuin vielä kuukausi sitten. Koronakriisin takia osakkeiden arvot ovat romahtaneet eri puolilla maailmaa, mikä on herättänyt kysymyksen, pitääkö työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta pönkittää erityistoimin. Lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden.

Fiva: Työeläkelaitosten vakavaraisuus on jo laskenut

Koronakriisin herättämään huoleen työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta puuttui valvojan ominaisuudessa Finanssivalvonta (Fiva) viime perjantaina.

Finanssivalvonta ilmoitti silloin, että se on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituksen finanssimarkkinoiden poikkeuksellisista olosuhteista, joiden vuoksi työeläkelaitosten vakavaraisuus uhkaa heiketä nopeasti ja merkittävästi.

Finanssivalvonta sanoi, että viime viikkojen markkinamyllerryksen takia työeläkelaitosten vakavaraisuus on jo laskenut.

STM: Kiireellisiin päätöksiin ei ainakaan vielä tarvetta

Toistaiseksi vielä ei ole tarvetta tehdä pikäisia päätöksiä, sanoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM), joka pohtii asiaa parhaillaan ja tekee aikanaan tarvittavat päätökset.

STM:n sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön Hannu Ijäksen mukaan ministeriöllä on valmius pikaisiinkin päätöksiin. Toistaiseksi kiireellisiin päätöksiin ei ole ainakaan vielä tarvetta, sillä eläkeyhtiöiden tilanne ei ole heikentynyt niin nopeasti.

Käytännössä, jos jonkin eläkelaitoksen tilanne huononisi niin, että sen vakavaraisuuspääoma laskisi alle vakavaraisuusvaatimuksen entisestään, laitokselle voidaan tehdä tervehdyttämissuunnitelma.

Tämä antaa sille aikaa toipua talouden tappioista. Finanssivalvonnan ilmoituksen jälkeen valtioneuvoston asetuksella suunnitelman toteuttamisen määräaikaa voidaan pidentää.

Yksi vaihtoehto käytännössä olisi STM:n mukaan esimerkiksi eläkelaitoksen joukkovelkakirjojen arvojen muuttaminen, jos käypä arvo antaa väärän kuvan sijoitusomaisuuden arvosta. Esimerkiksi tilinpäätösajan käypä arvo saattaisi poiketa merkittävästi sijoitusten keskimääräisestä arvosta pitkällä aikavälillä.

STM on yhteydessä Finanssivalvontaan mahdollisista toimenpiteistä.

Toimenpiteet voidaan saattaa voimaan asetusmuutoksilla, jotka valtioneuvosto (käytännössä hallitus) hyväksyy.

Eilisessä hallituksen talouspäätöksiä koskeneessa tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri Katri Kulmuni (Kesk.) kertoi, että STM antaa eläkeyhtiöille luvan poiketa vakavaraisuusvaatimuksista taloustilanteenvuoksi. Varsinaisesti asia kuuluu sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (Vas.)

Helsingin pörssin yleisindeksi on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2013. Tänään se ylitti 7 000 pisteen rajan. Tänään osakekurssit ovat laskeneet vajaan prosentin vauhdilla. Yhdysvalloissa Dow Jones -indeksi romahti eilen peräti 13 prosenttia. Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Eläkelaitoksia rasittavaan tilanteeseen on ottanut kantaa myös presidentti Sauli Niinistö, joka pitää mahdollisena todella suuria rakenteellisia uudistuksia. Hän sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että se näkyy siinä, miten pörssikurssit reagoivat koronavirusepidemiaan.

– Tämän vaikutus vaikkapa eläkejärjestelmiin (siirryt toiseen palveluun), jotka on rahastoitu pitkälti pörsseihin, on yksi iso kysymys. Sitten on kysymys koko maailmanjärjestyksestä – miten tämä vaikuttaa kansojen keskinäiseen olemiseen.

Telan toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen mukaan kyse ei ole pelkästään eläkeyhtiöiden varoista ja vastuista, vaan koronakriisin takia koetuksella on koko kansantalous. Kuva: Yle

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes: "Fiva toimi ennakollisesti ja ajoissa"

Työeläkelaitosten etujärjestön Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes pitää positiivisena, että Fiva teki sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituksen suomalaisiin eläkeyhtiöihin koronaviruksen aiheuttamien markkinahäiriöiden takia jo viime perjantaina.

– Tämä osoittaa mielestäni vuonna 2017 uusitun vakavaraisuuslainsäädännön toimivuuden. Minulla on se käsitys, että Fiva toimi asiassa ennakollisesti ja ajoissa suhteessa siihen, että edessä olisivat esimerkiksi osakkeiden pakkomyynnit, Siimes sanoo.

Fivan ilmoitus sosiaali- ja terveysministeriölle antaa ministeriölle mahdollisuuden pohtia rauhassa sitä, miten eläkelaitosten vakavaraisuussäännöksistä olisi viisasta tässä koronaviruksesta johtuvassa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa poiketa, etujärjestön toimitusjohtaja sanoo.

Siimes arvioi, että koronaviruksen aiheuttama talouskriisi voi olla pitkäkestoinen tilanne, jonka kaikkia vaikutuksia on vielä vaikea ennakoida.

Hän huomauttaa, että nyt kyse ei ole pelkästään eläkeyhtiöistä ja niiden varoista ja vastuista, vaan koetuksella on nyt koko kansantalous.

– Tässä eriskummallisessa tilanteessa koko talous uhkaa hyytyä. Kysymys ei siis ole vain konkurssiaallon välttämisestä vaan myös siitä, onko ihmisillä työtä ja toimeentuloa.

Siimes kertoo eilen maanantaina tehdyssä puhelinhaastattelussa olevansa erittäin huolestunut reaalitalouden tilasta ja pitää tärkeänä sitä, että kaikin mahdollisin keinoin pyritään rajoittamaan kansalaisille ja kansantaloudelle tulevia vaurioita ja että talouden täydellinen pysähtyminen voitaisiin estää.

Sanna Marinin (sd.) Hallitus kertoi eilen tiedotustilaisuudessaan, että se tukee yrityksiä kaikkiaan viiden miljardin euron tukipaketilla.

Lue myös: