1. yle.fi
  2. Uutiset

Kainuun sote pyytää lisää henkilökuntaa siltä varalta, että oma väki ei riitä

Apuja kaivataan yk­si­tyi­sil­tä ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­ta yri­tyk­sil­tä. Op­pi­lai­tok­sil­ta halutaan tie­dot kou­lu­te­tus­ta ter­vey­den­huol­toa­lan hen­ki­lös­tös­tä.

Kajaani
Kainuun uuden sairaalan päivystyksen ovi.
Kainuu varautuu hoitajatarpeen kasvuun.Jarmo Nuotio / Yle

Kai­nuun so­te on pyy­tä­nyt Kai­nuun yk­si­tyi­sil­tä ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­ta yri­tyk­sil­tä se­kä op­pi­lai­tok­sil­ta tie­dot kou­lu­te­tus­ta ter­vey­den­huol­toa­lan hen­ki­lös­tös­tä sil­tä va­ral­ta, et­tä so­ten oma hen­ki­lös­tö ei rii­tä.

Kainuussa tehdään päivittäin koronavirustestejä. Tä­hän men­nes­sä testejä on teh­ty 59. Kaik­kien tes­tien tu­lok­sia ei ole vie­lä saa­tu. Jat­kos­sa ote­taan näyt­teet kai­kis­ta sai­raa­la­hoi­toon jää­vis­tä po­ti­lais­ta, joil­la on akuut­teja hen­gi­tys­tiein­fek­tio-oi­reita.

Tä­män li­säk­si näyt­teet otetaan kai­kil­ta hen­gi­tys­tiein­fek­tiopo­ti­lai­den pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­tä hoi­to­hen­ki­löil­tä, joil­la on it­sel­lään kuu­met­ta yli 38 as­tet­ta ja akuut­ti hen­gi­tys­tieoi­re.

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu yhtäkään koronavirustar­tun­taa. Katso tästä uusimmat koronavirukseen liittyvät tiedot Kainuusta.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi (siirryt toiseen palveluun).

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä! (siirryt toiseen palveluun)

Lue seuraavaksi