Metsästäjäliitto pelkää koiran kanssa metsästyksen katoavan kokonaan

Liitto haluaa turvata metsästyksen perinteet ja ajaa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista.

metsästys
En brun jakthund står bredvid sin ägare.
Kuvituskuva.Yle/Juho Teir

Metsästäjäliitto pelkää koirametsästyskulttuurin katoavan Korkeimman hallinto-oikeuden torstaina antaman susipäätöksen vuoksi.

KHO:n mukaan Pohjois-Savossa seitsemän suden tappamiseen vuodelle 2016 myönnetyt poikkeusluvat olivat lainvaistaisia. Yhtenä perusteena poikkeuslupien myöntämiselle oli salametsästyksen rajoittaminen.

KHO ei pitänyt näiltä osin perusteluita riittävinä. EU-tuomioistuin oli aiemmin linjannut, että salametsästyksen estäminen ei ole sellaisenaan peruste poikkeusluville.

Metsästäjäliitto kertoo asettaneensa kiireellisimmäksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen. Tähän liittyen liitto jatkaa työtään suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi.

Suden metsästyksen edellytyksiä selvitetään parhaillaan perusteellisesti työryhmissä, joissa on jäseniä maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriön lisäksi muun muassa luonnonsuojeluliitosta, metsästäjäliitosta, riistakeskuksesta, Metsähallituksesta, MTK:sta ja alueellisista riistaneuvostoista.

Lue myös:

KHO: Poikkeuslupa tappaa seitsemän sutta Pohjois-Savossa oli lainvastainen

EU-tuomioistuin linjasi suden kaatolupia - Luonnonsuojeluliitto: "jatkossa poikkeusluvat pitää perustella tarkemmin"