Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto myönsi Pohjois-Savon liitolle 760 000 euroa – rahaa voidaan käyttää myös koronasta toipumiseen

Suurin osa rahoista on tarkoitettu kasvun turvaamiseen ja myönteisen rakennemuutoksen edistämiseen.

Kuva: Yle

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle rahaa omaehtoiseen kehittämiseen ja työllisyyden edistämiseen. Yhteensä liitto sai 760 000 euroa.

Summasta 260 000 voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin.

Maakunnan liiton harkinnan mukaan rahaa voidaan kohdentaa myös koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Kaikkiaan valtioneuvosto myönsi maakuntien liitoille viisi miljoonaa euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen. Määräraha jaetaan maakuntien liitoille siten, että osa rahoituksesta jaetaan tasan kaikkien maakuntien kesken ja osa väkiluvun perusteella.

Pohjois-Savolle 500 000 euroa kasvun turvaamiseksi

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savolle, Kainuulle ja Pirkanmaalle kullekin 500 000 euroa siltasopimusten mukaisiin toimenpiteisiin.

Valtio solmi Pohjois-Savon, Kainuun ja Pirkanmaan kanssa vuosille 2019–2020 siltasopimukset kasvun turvaamiseksi ja myönteisen rakennemuutoksen edistämiseksi. Kyseiset maakunnat kärsivät eniten työvoimapulasta syksyllä 2018, jolloin sopimusalueet valittiin.

Siltasopimuksissa on sovittu toimista, jotka vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen saavutettavuuteen ja tunnettuuden kehittämiseen.

Loput sopimusperusteiseen yhteistyöhön varatusta määrärahasta jaetaan myöhemmin tämän vuoden aikana.