1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. YT-neuvottelut

Korona johtaa yt-neuvotteluihin myös Eskoossa

Tarkoitus on myös tehdä rakenteellisia muutoksia kuntayhtymässä.

YT-neuvottelut
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä aloittaa yt-menettelyn.

Koronaviruksen tuomat muutokset vaikuttavat rajusti yhtymän talouteen: työikäisten palvelut on ajettu alas kaikilla paikkakunnilla, ja tilanteen arvioidaan vaikuttavan myös muihin kiireettömiin palveluihin.

Viime tilikausi oli runsaat 750 000 euroa alijäämäinen. Palveluiden kysyntä on laskenut tavalla, jota ei ole osattu ennakoida. Menopuolella rasittivat rakentamisen ja investointien tuomat lisäkustannukset.

Talouden lisäksi toinen syy yt-menettelyn aloittamiin ovat rakenteelliset sopeuttamistarpeet: Eskoossa aiotaan tiivistää johtamisjärjestelmää ja organisoida esimiestyö uudelleen.

Kesken oleva palvelujohtajan virantäyttö keskeytetään yt-neuvottelujen vuoksi. Va. kuntayhtymänjohtaja, palvelujohtaja Mervi Huttula jatlaa virassa toukokuun loppuun.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen tuottaja Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Sen omistavat 31 maakuntien kuntaa.

Eskoossa järjestetään kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi vammaispalvelulain mukaisia tulkkipalveluja, lastensuojelulain mukaisia laitospalveluja sekä vammaisalan täydennyskoulutusta.

Lue seuraavaksi