Hyppää sisältöön

Kuntaliiton ensiarvio: Koronavirus heikentää kuntataloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla – Kunnanjohtaja: "Aikamoinen pommi"

Puolentoista miljardin euron vaikutuksesta noin puolet on menojen lisäyksiä ja puolet menetettyjä tuloja.

Hallitus on lupaillut konkretiaa kuntatalouden tukemiseen jo lähiaikoina. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa myös kuntatalouteen, kun kuntien menot kasvavat ja tulot vähenevät. Odotettavissa on myös verotuottojen notkahtaminen. Kuntaliiton ensiarvion mukaan koronavirus heikentää kuntataloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla.

– Puolentoista miljardin vaikutuksesta noin puolet on menojen lisäyksiä ja puolet menetettyjä tuloja, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo.

Reina korostaa kuitenkin, että tässä vaiheessa arvioihin liittyy vielä suuria epävarmuuksia.

Etenkin kuntien teveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menoihin kohdistuu nyt mittavat nousupaineet.

Kunnanjohtaja: Tulot ja menot katsottava uusiksi

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen kuvailee koronan vaikutuksia aikamoiseksi pommiksi. Heinosen mukaan Nousiaisissakin joudutaan miettimään sekä tulo että menopuoli uudestaan.

– Terveydenhuollon menoihin kohdistuu nousupaineita niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Kuten monissa muissakin kunnissa myös Nousiaisissa harkitaan henkilöstön lomautuksia.

– Tulopuolen vajauksia on hankala ennakoida, koska ei ole tietoa vaikean tilanteen kestosta, Heinonen sanoo

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo, että valtion uskottava osallistuminen kuntien taakanjakoon olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, jotta kunnat voivat kriisitilanteessa keskittyä palvelujensa turvaamiseen.

– Näin myös paine lomautuksiin ja irtisanomisiin kunnissa vähenisi.

Hallitus on jo vedonnut kuntiin, jotta nämä eivät lomauttaisi tai irtisanoisi henkilöstöään.

Hallitus on lupaillut konkretiaa kuntatalouden tukemiseen jo lähiaikoina. Pohdinnassa on tiettävästi esimerkiksi valtionosuuksien ja harkinnanvaraisten avustusten määräaikainen korottaminen.

Reinan mukaan valtionosuusrahoituksen lisääminen ja yhteisövero-osuuden kasvattaminen olisivat nopeavaikutteisia keinoja auttaa kuntia.

Kunnille on siis myös tarkoitus kompensoida valtion päättämistä verojen maksulykkäyksistä johtuvat menetykset.

– On välttämätöntä, että valtio ei omilla päätöksillään heikennä verotulojen kertymää, kun jo taloustilanne itsessään niitä alentaa merkittävästi, Reina sanoo.

Kuntarahoitus on jo nostanut valmiuttaan

Kuntien rahoitusta hoitavan Kuntarahoituksen toimitusjohtajan Esa Kallion mukaan Kuntarahoitus on jo nostanut valmiuttaan koronaviruksen aiheuttaman kurjistuvan kuntatalouden takia.

– Olemme vahvistaneet meidän jo entisestään vahvaa rahoitusasemaamme.

Kallion mukaan viimeksi vastaavanlaiseen tilanteeseen jouduttiin finanssikriisin aikaan vuonna 2008 ja sen jälkimainingeissa.

– Kuntarahoitus pystyy hoitamaan perustehtävänsä eli turvaamaan kuntien rahoituksen.

Juttuun lisätty Nousiaisten kunnanjohtajan Teemu Heinosen kommentit 21.19

.
.