Petokorvauksia aletaan maksaa jo huhtikuussa poronhoidon vaikean tilanteen vuoksi

Vuoden 2019 korvaukset maksetaan täysimääräisenä, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että Ruokavirasto aloittaa suurpetojen vuonna 2019 aiheuttamien vahinkojen maksaminen 2.4. alkaen. Korvausten maksua aikaistetaan, koska poronhoito kärsii nyt vaikeasta lumitilanteesta sekä koronan aiheuttamista vaikeuksista ravintolamyynnissä.

Kaikkiaan suurpedot aiheuttivat vuonna 2019 noin 7,5 miljoonan euron vahingot. Vahingot laskivat hieman vuodesta 2018, jolloin pedon aiheuttivat noin 7,7 miljoonan euron viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot.

Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle. Vuonna 2019 suurpedot aiheuttivat porotaloudelle 6,9 miljoonan euron vahingot. Porotalouden ulkopuoliset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Vasahävikkikorvaus maksetaan myöhemmin

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan porovahingoista paliskunnille maksettava vasahävikkikorvausta vuodelta 2019 ei kuitenkaan makseta huhtikuusta alkaen. Vasahävikkikorvaus, joka on suuruudeltaan noin 2,2, miljoonaa euroa, maksetaan myöhemmin.

– Korvauselementin maksaminen edellyttää riistavahinkoasetuksen muutosta vasakuolleisuusprosenttien päivittämiseksi.

Ministeriön mukaan asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 8.4. Vasahävikkikorvaus maksetaan Paliskuntain yhdistykselle heti, kun asetuksen muutos on hyväksytty valtioneuvostossa. Yhdistys jakaa korvauksen edelleen paliskunnille.

Vuoden 2020 puolella syntyneiden suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin-, mehiläis- ja irtaimistovahinkojen korvaukset voidaan maksaa täysimääräisenä heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen hakijalle. Poro- ja viljelysvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.