Matkuksen ison terminaalialueen asemakaava valmistunut

Alueelle suunnitellaan muun muassa terminaalia, jonne rahti tuotaisiin junalla.

Kuva: Yle

Kuopion Matkuksen alueelle suunnitellun laajan logistiikka- ja yritysalueen asemakaavaehdotus on valmistunut.

Matkuksen kauppakeskittymän ja Pitkälahden teollisuusalueen väliselle alueelle suunnitellaan 70 hehtaarin suuruista aluetta. Sille on kaavailtu sijoittuvan Itä-Suomen logistiikka-alue sekä yhdistettyjen kuljetusten terminaali, joka tarkoittaa rahdin tuontia keskukseen rautatiekuljetuksina.

Alueelle arvioidaan sijoittuvan 500– 800 työpaikkaa ja sen liikennemäärän arvioidaan olevan 1600–2100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on enimmillään lähes puolet.

Tavaroiden kuljetuksessa on paineita siirtyä vähäpäästöisempään suuntaan, mikä tarkoittaa rekkojen siirtämistä raiteille ja laivoihin. EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä puolet kaupunkien välisestä liikenteestä ja tavarakuljetuksista siirretään maanteiltä raiteille ja vesiliikenteeseen.

Logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin katujen, vesihuollon, kaukolämpöverkoston sekä tonttien esirakentaminen sekä rataterminaalialueen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan runsaat 40 miljoonaa euroa.