1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Toivakka

Toivakkaan on suunnitteilla kuuden tuulivoimalan tuulipuisto

Tuulipuisto on tulossa suunnitelmien mukaan Haukanmaan ja Isovehmaanmäen alueelle.

Toivakka
Tuulivoimala Kalajoen Mustilansuolla
Timo Nykyri / Yle

Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi ilmakaapelia Haukanmaalta Päijänteen yli Muurameen.

Maakuntakaavassa alue on matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Lähettyvillä on lisäksi Iilijärven Natura-alue.

Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi suunnitelmien mukaan 160 metriä, ja kokonaiskorkeus olisi 245 metriä. Napakorkeudella tarkoitetaan tuulivoimalan tornin kohtaa, jossa roottori liittyy konehuoneeseen.

Ely-keskus on pyytänyt kunnilta ja muun muassa Keski-Suomen museolta lausunnot tuulipuistosta.

Toivakan kunnan mielestä hankkeesta olisi syytä tehdä ympäristövaikutusten arviointi, eli YVA-selvitys.

Myös tuulipuistoa suunnitteleva SolarWind by Janneniska Oy on pyytänyt Keski-Suomen ely-keskukselta hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarvetta.

Lue seuraavaksi