Tervolalta ylijäämäinen tilinpäätös – johtuu erityisesti investointivarausten poistosta

Ilman kirjanpidollisia muutoksia kunnan tulos olisi ollut lähes miljoona euroa miinuksella.

Tervola
tervolan kunta, patsas, kunnantalo
Tervolan taloudessa on haasteita, vaikka kunnan taseessa on 14 miljoonaa euroa ylijäämää.Minna Aula / Yle

Tervolan kunnan viime vuoden tilinpäätös on noin 330 000 euroa ylijäämäinen.

Myönteinen tulos selittyy enimmäkseen investointivarausten purkamisella. Ilman kirjanpidollisia muutoksia kunnan tulos olisi ollut lähes miljoona euroa miinuksella.

Tervolan taseessa on nyt neljätoista miljoonaa euroa ylijäämää.

Kunnan taloudessa on kuitenkin haasteita. Viime vuonna kunnan vuosittaiseksi säästötarpeeksi arvioitiin 1–1,5 miljoonaa euroa lähivuosina.