Keski-Suomen pelastuslaitos ottaa käyttöön infektioambulanssit

Toistaiseksi infektioambulanssit on sijoitettu Jyväskylän pääpaloasemalle.

Jyväskylä
Kuvakaappaus Keski-Suomen pelastuslaitoksen Facebook-sivuilta.
Keski-Suomen pelastuslaitos on kertonut infektioambulansseistaan Facebook-sivullaan. Yle

Keski-Suomen pelastuslaitos on varannut mahdollisten koronaviruspotilaiden hoitoon kolme infektioambulanssia.

Yksiköt toimivat tavallisen vahvuuden lisäresurssina.

Infektioambulanssia käytetään hengitystieinfektiopotilaiden tai sellaisten epäilyjen ensihoidossa.

Toistaiseksi infektioyksiköt ovat Jyväskylän pääpaloasemalla.

Ensihoidon päällikkö Ville Salokangas Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo, että ambulanssien painopistettä voidaan tarpeen mukaan siirtää myös muualle.

Infektioambulanssien varustus on tavallista ensihoidon yksikköä pelkistetympi.

– Puhdistusnäkökulman takia ne ovat pelkistettyjä malleja. Niissä on jonkin verran vähemmän varustusta, jotta yksiköt on helpompi puhdistaa. Ambulanssit puhdistetaan tavallisestikin aina infektiopotilaistehtävän jälkeen ja näiden kohdalla menetellään samoin, sanoo Salokangas.

Salokankaan mukaan myös henkilöstön suojautumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Suojavarusteista ei toistaiseksi ole pelastuslaitoksella akuuttia pulaa, sanoo Salokangas.

Koronavirustilanne on Keski-Suomessa vielä maltillinen ja hallinnassa, mutta pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri varautuvat tehtävämäärien nopeaankin kasvuun.

Salokangas kertoo, että pula henkilöstöstä voi pelastuslaitoksellakin olla jatkossa isompi ongelma kuin kaluston riittävyys.

Ensihoitoon henkilöstöä voidaan tarvittaessa saada esimerkiksi pelastustoimen puolelta ja kaupungin muista työntekijöistä, joilla on ensihoidon kokemusta.

– Ensihoidon suhteen olen luottavainen, että saadaan hoidettua ihmiset. Nyt on lähinnä odottava tunnelma, että mitä on tulossa ja miten pitkälle varautumissuunnitelmia joudutaan ottamaan käyttöön, kuvailee Salokangas.

Pelastuslaitoksen henkilöstöstäkin kaikki, joilla on mahdollisuus ovat etätöissä.

Etänä voivat työskennellä esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä toimivat.