Kainuussa hen­gi­tys­tieoi­rei­sia kehotetaan kulkemaan terveysasemille erillisestä ovesta

Asiakkaan pitää aina soittaa ter­vey­sa­se­malle ennen sinne menoa.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Kainuun uuden sairaalan päivystyksen ovi.
Ka­jaa­nin ja Vuo­li­joen pan­de­miaoi­rei­set po­ti­laat oh­ja­taan kes­kus­sai­raa­lan pan­de­mia­vas­taa­no­tol­le.Jarmo Nuotio / Yle

Soten ter­vey­sa­se­mil­la antamien ti­la- ja kul­ku­jär­jes­te­lyiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) asiakkaan tulee aina soittaa ennakkoon Ka­jaa­nin pää­ter­vey­sa­se­malle, Pal­ta­mon, Ris­ti­jär­ven, Kuhmon ja Vuo­li­joen ter­vey­sa­se­malle.

Paltamon ala­ker­ran oves­ta ei saa kul­kea ter­vey­sa­se­mal­le, la­bo­ra­to­rioon tai muual­le, jos on hen­gi­tys­tieoi­rei­ta.

Jos hen­gi­tys­tieoi­rei­ta il­me­nee aiem­min va­rat­tua ai­kaa odot­taes­sa, ter­vey­sa­se­mal­le tu­lee ot­taa yh­teyt­tä jat­ko­hoi­don tai näyt­tee­no­ton suun­nit­te­lua var­ten.

Pal­ta­mos­sa hen­gi­tys­tieoi­rei­set po­ti­laat saa­pu­vat ter­vey­sa­se­mal­le pääo­ves­ta (ylä­ker­ran ovi). Po­ti­laat oh­ja­taan au­laan 1, jo­ka si­jait­see ter­vey­sa­se­man ja hoi­to­ko­din vä­li­ses­sä käy­tä­väs­sä. Po­ti­lai­den tu­lee lait­taa kas­voil­leen suo­ja­mas­ki, joi­ta löy­tyy au­las­ta.

Ka­jaa­nin ja Vuo­li­joen pan­de­miaoi­rei­set po­ti­laat oh­ja­taan kes­kus­sai­raa­lan pan­de­mia­vas­taa­no­tol­le. Kii­ree­tön­tä hoi­toa tar­vit­se­vat po­ti­laat, joil­la ei ole hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta, hoi­de­taan ter­vey­sa­se­mil­la hoi­don tar­peen ar­vion pe­rus­teel­la.

Pal­ta­mon ja Ris­ti­jär­ven pan­de­miaoi­rei­set po­ti­laat hoi­de­taan Pal­ta­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mi­kä­li oi­reet eivät vaa­di oh­jaa­mis­ta päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­le.

Kuh­mon ter­vey­sa­se­malla kul­jetaan vas­taa­no­tol­le en­sia­vun oves­ta, joka on ter­vey­sa­se­man pää­tyo­vi. Muut hen­gi­tys­tieoi­reettomat po­ti­laat tu­le­vat pääo­ves­ta.

Hy­ryn­sal­men ter­vey­sa­se­malle hen­gi­ty­soi­reiset po­ti­laat kul­kevat niin sanotun huol­to­sii­ven kaut­ta, jonne opas­teet ovat pi­hal­la ja ovis­sa. Po­ti­lai­den tu­lee saa­pues­saan lait­taa kas­voil­le suo­ja­mas­ki, joi­ta löy­tyy au­las­ta.

Myös Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­malle saapuvan potilaan pitää laittaa kasvoilleen suo­ja­mas­ki. Hen­gi­ty­soi­reis­et po­ti­laat kul­kevat niin sanotun Väls­kä­rin oven kautta. Opas­teet ovat pi­hal­la ja ovis­sa.

Kainuussa pitää tällä hetkellä suhtautua jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronavirukseen.

Katso tästä uusimmat koronavirukseen liittyvät tiedot Kainuusta.

Haluatko tietää, mitä kotiseudullasi tapahtuu? Tilaa Läheltä-niminen uutiskirjeemme sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)

Onhan sinulla jo puhelimessasi Ylen Uutisvahti? Lataa se tästä! (siirryt toiseen palveluun)