1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. Turku

Turku työstää mittavaa talouspakettia – luvassa helpotuksia vuokriin ja maksuaikatauluihin

Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö ja välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

Kaupunginhallitus käsittelee talouspakettia maanantaina. Arkistokuva. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Turku pyrkii helpottamaan yritysten ja yhdistysten talousvaikeuksia koronaviruksen aiheuttamien ongelmien johdosta.

Ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turkupaketti, joka sisältää linjauksia maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin sekä kaupungin perimiin tilavuokriin. Kaupunginhallitukselle tuodaan myös erillinen esitys asiakasmaksuista.

– Turun kaupunki kantaa huolta siitä, miten kaupungin elinkeinoelämä selviää koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Turku tukee ja auttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin yrityksiä selviämään, toteaa kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotteessa.

Turkupaketin avulla tehdään toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena pyritään keventämään yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäisemään erityisesti akuutteja kassakriisejä.

Maksuaikoihin helpotuksia

Kaupungin ostolaskujen maksuehtona olevaa 30 vuorokautta muutetaan siten, että laskut maksetaan heti kun ne on hyväksytty. Muutoksen seurauksena laskuttajat saavat pääomansa huomattavasti nykyistä nopeammin, jolloin palveluntuottajien maksuvalmius parantuu merkittävästi.

Kaupungin lähettämien laskujen normaali maksuehto on 14 päivää. Turkupaketin esityksen seurauksena asiakkaan maksuaika pitenee välittömästi 30 vuorokauteen.

Kaupunki voi myös vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua kolmen kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika.

Kaupungin sulkemissa kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa toimivien vuokralaisten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettaviksi.

Turku suosittelee myös kaikille konsernin yhteisöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin linjauksia.

Turkupaketin linjausesitykset:

 • saamisten maksuehtoa pidennetään 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen
 • eräpäivän siirtomahdollisuus pidennetään myös yksityisoikeudellisissa saatavissa 28 päivästä kolmeen (3) kuukauteen
 • maksusopimuksen maksimiaika pidennetään 12 kuukaudesta 24 kuukauteen
 • seuraavan 30 vuorokauden ostolaskut laitetaan viipymättä hyväksymisen jälkeen maksuun
 • kaupungin vuokralaisen erillisestä pyynnöstä vuokranmaksua voidaan siirtää kolmella (3) kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden takaisinmaksuajalla
 • kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi
 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella
 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina
 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.6.2020 asti
 • Kohdennettuja erityisavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja sekä olosuhde-, kunnostus- ja peruskorjausavustuksia, ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana
 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita.