Maanrakennusyhtiölle lähes 40 000 euron yhteisösakko ympäristön turmelemisesta Espoossa

Käräjäoikeuden mukaan yhtiö oli varastoinut jätettä espoolaisella pellolla taloudellisen edun saavuttamiseksi.

Espoo
En skylt som det står "Esbo rättshus" på. I bakgrunden syns en modern byggnad.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi espoolaismiehen yli kolmen vuoden vankeuteen. Kuvituskuva.Yle/ Lukas Rusk

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tänään espoolaisen maanrakennusyhtiön yhteisösakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta.

Yhtiö oli tammikuussa 2015 ostanut kiinteistön Espoosta Vanhakartanon alueelta. Espoon kaupungin rakennusvalvonta teki syyskuussa 2016 yhtiön toimista tutkintapyynnön, kun rakennusvalvontaan oli tullut naapureilta ilmoituksia, joiden mukaan alueelle oli alkanut vilkas kuorma-autoliikenne ja peltoalue oli muuttunut maa-aineksen varastointialueeksi.

Yhtiön mukaan tontilla on varastoitu pääasiassa rakennuspurkujätettä, joka ei pilaa ympäristöä. Oikeudessa kuultujen todistajanlausuntojen mukaan tontilla on kuitenkin ollut muun muassa lietekasoja ja rakennusjätettä, kuten betonimurskaa, laattojen ja putken paloja sekä raudoitusrautoja.

Käräjäoikeus katsoo päätöksessään, että kiinteistölle varastoitu maa-aines on ollut jätteeksi luokiteltavaa. Käräjäoikeus toteaa, että kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukainen lupa tai ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus ei ole oikeuttanut rakennus- ja louhintamassojen varastointiin tai käsittelyyn kiinteistöllä.

Käräjäoikeuden mukaan yhtiön edustajat eivät ole voineet erehtyä menettelynsä luvan- ja lainvastaisuudesta tai siitä, että toiminta on aiheuttanut pilaantumista ja roskaantumista tai ainakin sen vaaraa. Toiminta on tapahtunut taloudellisen edun saavuttamiseksi ja se on jatkunut puolitoista vuotta.

Käräjäoikeus piti voimassa syyttäjän vaatimuksen, jonka mukaan yhtiö tuomitaan 38 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Lisäksi se tuomitaan menettämään rikoksella saatua hyötyä, eli vältettyjä kaatopaikka- ja ympäristölupia reilut 69 000 euroa.

Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varatoimitusjohtaja saivat päiväsakkoja, toinen noin 6000 euroa ja toinen 5500 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.