Onko niillä kovat piipussa? – 9 kysymystä ja vastausta Puolustusvoimien mahdollisesta virka-avusta liikkumisrajoitusten valvontaan

Puolustusvoimilla on pyydettäessä valmius antaa virka-apua poliisille. Kysyimme, mitä se käytännössä tarkoittaisi.

puolustusvoimat
Arméskor
Puolustusvoimat antaa pyydettäessä virka-apua liikkumisrajoitusten valvontaan.Yle

Hallitus valmistelee nykyistä tiukempia liikkumisrajoituksia hidastaakseen koronaepidemian nopeaa leviämistä Suomessa.

Ylen tietojen mukaan liikkumisrajoitukset koskisivat todennäköisesti koko Uuttamaata.

Liikkumisrajoitusten noudattamisen valvonta kuuluisi poliisille.

Poliisi voisi pyytää Puolustusvoimilta virka-apua valvontaan. Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Puolustusvoimilla on valmius vartiointiavun antamiseen nopeastikin.

Kysyimme Puolustusvoimilta, mitä virka-apu käytännössä tarkoittaisi. Viestintäjohtaja, eversti Torsti Astrén antoi vastaukset.

Virka-apu aina pyynnön mukaan

Virka-avun pyytäjä määrittelee tarvittavan virka-avun, toteaa eversti Torsti Astrén yleisellä tasolla.

Pyynnön jälkeen Puolustusvoimat arvioi käytettävät resurssit, ja virka-apu toteutetaan pyytäjän tarpeiden mukaan. Jokainen pyyntö on tapauskohtainen, esimerkiksi räjähdeasioissa käytetään tiettyjä ihmisiä, tai kyseessä voi olla liikenteen ohjaukseen liittyvä asia.

Puolustusvoimat on koronaepidemian johdosta muokannut omaa toimintaansa varmistaakseen puolustuksellisen toimintakyvyn.

Itse koronaviruksen torjunta on eversti Torsti Astrénin mukaan luonnollisesti terveysviranomaisten vastuulla.

1. Kuinka Puolustusvoimissa valmistaudutaan virka-avun antamiseen koronakriisissä?

Edellä kuvatun mukaisesti valmistaudumme kaikkeen, ja organisaatiomme on valmis vastaamaan virka-apupyyntöihin. Virka-avun antaminen muille viranomaisille on yksi lakisääteisistä Puolustusvoimien tehtävistä.

Virka-apu toteutetaan niillä resursseilla, mitä pystytään antamaan. Esimerkiksi Asem-kokouksessa vuonna 2006 useita satoja varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia sekä henkilökuntaan kuuluvia antoi virka-apua Helsingin poliisille.

2. Kuinka asepalveluksessa olevia valmistellaan virka-avun antamiseen?

Ihan normaali sotilaskoulutus valmistelee heitä. Mutta jokaiseen virka-aputehtävään annetaan toimintaohjeet tehtävän luonteen mukaan. Kantahenkilökunta ohjeistaa virka-avun pyytäjän määrittelemän tehtävän mukaan.

3. Laitetaanko sotilaspoliiseja valvontatehtäviin, jos Uudenmaan rajoja suljetaan?

Siinä tehtävässä voi uskoakseni olla kuka tahansa. Se riippuu virka-avun pyytäjän määrittelemästä tehtävästä. Ei tällaisissa yleisluontoisissa tehtävissä tarvitse olla erikoiskoulutusta.

Esimerkiksi liikenteen ohjauksessa on Puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluva johtaja, mutta he toimivat virka-avun pyytäjän, eli tässä tapauksessa todennäköisesti poliisin ohjeistamana ja johtamana.

4. Mitä toimivaltuuksia heillä on tehtävässä?

Se on virka-avun pyytäjän asia. Ei ole mitään erikoisoikeuksia, liikkumisrajoituksissa poliisiviranomainen määrittelee paikan päällä, mitä kukin voi mahdollisesti tehdä.

5. Mitä niskoittelusta seuraa siviilille?

Kysymykseen vastaa toisessa Ylen artikkelissa Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen. Hän toteaa, että asia on valmiiksi määritelty: valmiuslain rikkomisesta seuraa sakkorangaistus.

6. Mitkä ovat asepalvelusta suorittavien oikeudet esimerkiksi kieltäytyä tehtävästä epidemiatilanteessa virka-avun aikana?

Puolustusvoimat päättää virka-avun antamisesta poliisin pyynnöstä.

Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon se, että tehtävään määrätään vain niitä Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvia sekä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia henkilöitä, joita voidaan lain mukaan ko. tehtäviin määrätä, ja että he ovat perehtyneitä ja ammattitaitoisia sekä riittävästi koulutettuja ko. tehtävää suorittamaan. Päätöksessä arvioidaan myös tehtävässä tarvittava kalusto ja muu välineistö.

Varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia henkilöitä ei voida lain mukaan määrätä vaarallisiin tehtäviin. Tehtävän vaarallisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti yhteistyössä poliisin kanssa.

Virka-avussa tehtävien antaminen ja johtovastuu kuuluu poliisille. Puolustusvoimien lisäksi myös poliisi arvioi minkälaisiin tehtäviin virka-aputehtävissä toimivia varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia voidaan käyttää.

7. Kuinka asepalvelusta suorittavien terveys ja turvallisuus varmistetaan, tarvitaanko esimerkiksi erityistä suojavarustusta epidemiatilanteessa?

Edelliseen kysymykseen liittyen terveys ja turvallisuus taataan tilanteen vaatimalla tavalla.

Liikenteenohjaustehtävässä varmistetaan liikenneturvallisuus muun muassa keltaisin huomioliivein ja liikenteen ohjausvälinein.

8. Onko varusmiehillä tai -naisilla kovat piipussa?

Ei ole kovat piipussa. En tiedä mitä virka-avun pyytäjä pyytää, mutta en usko aseellisen virka-avun tarpeeseen.

9. Pitääkö armeijan väkeä pelätä?

Puolustusvoimat on osa yhteiskuntaa ja turvaamme myös mahdollisen virka-avun aikana suomalaisia. Jos jossain vaiheessa Puolustusvoimien henkilöstöä on virka-aputehtävässä, ei heitä pidä pelätä.

He ovat auttamassa toimintaa ja sitä myötä auttamassa kaikkia kanssaihmisiä. Apua pyytävälle apua annettakoon.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Hallitus esittää Uudenmaan eristämistä – Liikkumisrajoitukset eduskunnan käsittelyyn torstaina

Uudenmaan sulkeminen vaatii hallitukselta aukottomat perustelut – Onko 1,7 miljoonan suomalaisen eristäminen todella välttämätöntä?

Ylen kysely: Lähes puolet suomalaisista haluaa vieläkin tiukempia rajoituksia, ani harva pitää nykytoimia ylimitoitettuna

Näin Uusimaa eristetään muusta Suomesta – 10 asiaa: Saako sukulaisia tavata, miten käy työmatkojen? Tuleeko valvontaa kaikille väylille?

Ylen tiedot: Liikkumisrajoitukset koskisivat todennäköisesti koko Uuttamaata

Puolustusministeri: Varusmiehet liikenteenvalvontaan muutamassa päivässä – Helsinki varautuu jo liikkumisen rajoittamiseen

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan