1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. YT-neuvottelut

Jyväskylä linjasi toimintaa poikkeusoloissa – palkanmaksua keskeytetty, lomautukset ilman yt-menettelyä ehkä mahdollisia

Jyväskylä ennakoi, että yt-neuvotteluja käydään vaiheittain kevään ja kesän aikana.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivistolla on nyt valtuudet käynnistää yt-menettely. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Jyväskylän arvioi tässä vaiheessa, että koronavirus leikkaa kaupungin tuloista 20-30 miljoonaa euroa. Samaan aikaan esimerkiksi kirjastot, nuorisotilat, museot ja liikuntapaikat ovat suljettuina.

Osalla työntekijöistä palkanmaksu on työsopimuslain mukaisesti (siirryt toiseen palveluun) keskeytetty, koska työskentelymahdollisuutta ei ole. Laissa sanotaan, että jos työntekijä ei voi tehdä työtään työpaikkaa kohdanneen poikkeuksellisen työnantajasta riippumattoman syyn takia, työnantajalla on oikeus katkaista palkanmaksu 14 päivän jälkeen.

Kaupunginhallitus valtuutti tänään kaupunginjohtaja Timo Koiviston aloittamaan yt-neuvottelut lomautuksista ja tehtävien uudelleenjärjestelyistä. Neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä.

– On selvää, että tämä tilanne kohtelee eri henkilöstöryhmiä eri tavoin. Jotkin palvelut ovat kokonaan kiinni, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja pitäisi pikemminkin resursoida lisää, Koivisto sanoo.

Henkilöstöä sijoiteltu jo uudelleen

Jyväskylä on jo tehnyt henkilöstön uudelleensijoittelua. Muun muassa kouluterveydenhuollosta on siirretty työntekijöitä muihin terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveysalan osaamista on myös kaupungin liikuntapalveluissa.

Koiviston mukaan kaupunki käy nyt läpi henkilöstönsä osaamista uudelleensijoittelun näkökulmasta. Kaupungilla on noin 7000 työntekijää, eikä heidän kaikki osaamisensa välttämättä liity heidän nykyisiin tehtäviinsä.

– Työnantajalla on paitsi oikeus myös tässä moraalinen velvollisuus osoittaa työntekijöille uusia tehtäviä. Kyseessä on henkeä ja terveyttä uhkaava kriisi, kaikilta täytyy löytyä joustoa.

Lomautukset vielä auki

Koviston mukaan lomautukset ovat mahdollisia niiden työntekijöiden kohdalla, joille ei ole osoittaa järkevää työtä. Jos lomautuksiin päädytään, ne tehdään Koiviston mukaan vasta sen jälkeen kun henkilöstötarve on nähty ja tehty arvio siitä, kuinka suurelle osalle henkilöstöstä on tarjota tekemistä.

– Sekä lomautustarve että lomautusten kesto linkittyvät siihen, kuinka pitkään koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat erilaiset sulut kestävät.

Hallitus antoi Koivistolle valtuutuksen myös arvioida tilannekohtaisesti voiko päätöksen esimerkiksi lomautuksista tehdä ilman yt-menettelyä. Kuntien yhteistoimintalaki (siirryt toiseen palveluun) antaa mahdollisuuden tehdä päätöksiä myös ilman yt-neuvotteluja, jos siihen on erittäin painavat syyt, joita ei voinut ennakolta tietää.

– Oulun kaupunki on jo päättänyt ratkaisuista ilman yt-neuvotteluja. Me kuitenkin käymme vielä läpi juridiikkaa siitä, että onko tämä mahdollista vai ei, sanoo Koivisto.