Hyppää sisältöön

Yli 65-vuotiaille uudet ruokasuositukset: Enemmän proteiinia, ohjeet ruokapalveluihin ja syötäessä parempi mieli

Ikääntyvän on helpompi syödä laadukkaammin kuin korjata huonon syömisen aiheuttamia terveysongelmia.

Suosituksen ohjeita aterioista ja välipaloista voi käyttää oman kotiruokailun toteuttamiseen. Kuva: Laura Hyyti / Yle

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet eläkeikää lähestyville ja eläkeiässä oleville uuden ruokasuosituksen, joka korvaa vuonna 2010 julkaistun ikääntyneiden ravitsemussuosituksen.

”Vireyttä seniorivuosiin” -ruokasuositus (siirryt toiseen palveluun) on tarkoitettu niin ikääntyneiden ruokailusta huolehtiville ammattilaisille kuin myös kaikille ikääntyneille ja heidän läheisilleen.

Laatijoiden mukaan jo eläkeikää lähestyvät saavat suosituksesta arvokasta tietoa ”terveyttä edistävästä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta”.

– Valitettavan usein alamme kiinnittämään syömiseemme huomiota vasta sitten, kun ruoka ei maistu tai on jo tullut hankalasti korjattavia tilanteita ja sairauksia, paino on laskenut ja kunto on romahtamassa, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen muistuttaa.

Proteiinia joka aterialla

Ikääntyneiden ruokasuositus uusittiin, koska kymmenen vuoden takaisten suositusten ei katsottu enää sopivan nykytarpeisiin.

Arja Lyytikäisen mukaan uutta suosituksessa on, että sekä kotipalveluaterioita että ympärivuorokautisen hoidon ruokailuja varten annetaan ohjeet ja laatukriteerit kilpailutusta, hankintoja ja palvelusopimuksia varten.

Ravitsemuksellisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämän asiantuntijatyöryhmän laatimassa suosituksessa on vain vähän täysin uutta.

– Ravintoaineita koskevissa suosituksissa ainoa ero on proteiinimäärän nostaminen 1,1–1,2 g:sta 1,2–1,4 g:aan painokiloa kohti vuorokaudessa. Myös ruokalistasuunnittelua varten proteiinin määräsuositus on täsmennetty. Riittävä proteiinin saanti tulee taata tarjoamalla proteiinipitoisia ruoka-aineita jokaisella aterialla, myös välipaloilla.

Jokaisella aterialla tulisi myös tarjota pehmeitä rasvoja kuten öljyjä tai öljypohjaisia salaatinkastikkeita. Myös kuidun saannista on huolehdittava kasviksilla, marjoilla ja hedelmillä sekä kuitupitoisella leivällä.

Tarkkaile painoa, kurkkaa jääkaappiin

Hyväkuntoisen ei tarvitse eläkeiässäkään tehdä ruokavalioonsa suuria mullistuksia. Heille voimassa ovat samat terveyttä edistävän ruokavalion suositukset kuin muillekin aikuisille.

Moni ikääntynyt ei kuitenkaan saa syömisestä riittävästi välttämättömiä ravintoaineita, syö liian vähän tai vastaavasti liikaa.

Ruokasuositusten noudattamisella on todellista merkitystä, sillä huono syöminen lisää tutkimusten mukaan sairastavuutta, hoidon tarvetta ja ennenaikaista kuolleisuutta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen sanoo, että vaikka julkaisu sisältää runsaasti erilaisia työkaluja terveydenhuoltoon ikääntyneiden ravitsemustilan ja ravinnon saannin arviointiin, voi suosituksia hyödyntää myös kotioloissa.

– Oleellisinta kotioloissa on tarkkailla iäkkään painoa, ja erityisesti painon mahdollisia muutoksia – säännöllisesti. Iäkkään syömisen ja jääkaapin sisällön hienovarainen seuranta on tarpeellista huolenpitoa.

Tahattoman laihtumisen syy pitää aina selvittää mahdollisimman pian

.

Jos ruokahalu on huono eikä ruoka maistu, voi sillä olla vaikutusta myös ajattelu- ja muistitoimintoihin. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Yhdessä ruokakin maistuu paremmalle

Syöminen on muutakin kuin energian tankkaamista. Ruuan pitää myös maistua.

Ruokasuositukset laatinut työryhmä painottaa, että yhdessä syöminen ja mukava ruokailutilanne parantavat ruokahalua ja lisäävät ruokailusta saatavaa mielihyvää.

Yksin syövillä taas huono ruokailurytmi, ruokavalinnat ja ravintoaineiden niukkuus lisäävät riskiä sairastua. Ruokailulla on huomattava psyykkinen ja sosiaalinen merkitys.

Uudessa ruokasuosituksessa esitetään, että ”ravitsemusta vaarantavia tekijöitä tulee selvittää aktiivisesti kaikilta ikääntyviltä ja etsiä niihin yksilöllisiä ratkaisuja.”

Se tiedetään, että yksinäisyys, mieliala tai vaikkapa taloudelliset seikat vaikuttavat syömiseen.

Arja Lyytikäisen mukaan suositus painottaa, että ruokapalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää nostaa esille ikääntyneet itse aktiivisina vaikuttajina ja tarjota erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia toimintakyvyn mukaan.

– Ikääntyneet toivovat selvitysten mukaan ruokailuunsa vaihtoehtoisia palveluja ja yksilöllisiä valintamahdollisuuksia sekä ruoan että ruokailupaikan suhteen, itsemääräämisoikeuden säilyttämistä ja yhteisöllisyyttä mahdollisimman pitkään riippumatta siitä, missä asuu.

Yhteenveto ”Vireyttä seniorivuosiin” -ravitsemussuosituksista

  • Ikääntyneiden ruokavalion perustana on kansallisissa ravitsemussuosituksissa määritelty terveyttä ja kestävyyttä edistävä ruokavalio.
  • Ruokavalion energiamäärän tulee olla energiankulutuksen mukainen.
  • Ruokavalion tulee olla monipuolinen ja maistuva. Sen tulee sisältää muun muassa kasviksia, hedelmiä, marjoja, täysjyväviljavalmisteita, pehmeää rasvaa ja maitovalmisteita sekä riittävästi kalaa, siipikarjaa, lihaa, kananmunaa tai kasviproteiinin lähteitä, kuten palkokasveja.
  • Suolan määrä pidetään kohtuullisena.
  • Jos tarvitaan painonpudotusta, sen on tapahduttava maltillisesti ja riittävä proteiinin saanti huomioiden, jotta lihasmassan väheneminen voidaan minimoida ja toimintakyky säilyttää.
  • Yli 75-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 10–20 µg/vrk ympäri vuoden.
  • Ikääntyvien ruokailua järjestettäessä on huomioitava ruokailun psyykkinen ja sosiaalinen merkitys, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, mieliala ja tunteet sekä sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.

Koko ”Vireyttä seniorivuosiin” -ruokasuositus löytyy verkkojulkaisuna (siirryt toiseen palveluun)Ruokaviraston sivustolta, jonne on koottu kaikki Suomessa julkaistut ravitsemussuositukset.

.
.