Hyppää sisältöön

Rovaniemen kaupunki tukee pienyrityksiä koronakriisissä

Kaupunginhallitus vetoaa paikallisiin yrityksiin, että nekin mm. antaisivat lisää maksuaikaa vuokriin ja ostolaskuihin.

Kuva: Rosa Sotkasiira

Rovaniemen kaupunki tukee yrityksiä, jotka kärsivät koronaepidemian vuoksi. Kaupunginhallitus päätti maanantaina muun muassa, että pienyrityksille voidaan myöntää vuokranalennuksia. Kaupungin tytäryhtiöt voivat myös pidentää vuokrien ja myyntilaskujen maksuaikoja.

Huojennukset on tarkoitettu sellaisille yrityksille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa tai sulkemaan toimitilansa. Myös vuokrarästeihin on mahdollista anoa helpotusta, jos yritystoiminta on muutoin tervettä.

Kaiken kaikkiaan kaupungin tukikeinot näyttävät tältä.

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat välttämättömiä hankintoja
 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin
 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille
 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin
 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan
 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan

Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille

 • Yritystilojen vuokrien ja maanvuokrien maksuun voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia
 • Tämä koskee sellaisia pienyrittäjiä, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen
 • Myös vuokrarästien määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin tervettä

Yrityspalvelut

 • Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää etupainotteisesti
 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan
 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuu ely-keskuksen, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet
 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion kanssa
 • Kaupunki selvittää Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin

Yleiset

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti.
 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.
 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max. 90 päivää.
 • Kaupunkimarkkininointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

Kaupunginhallitus vetoaa paikallisiin yrityksiin, että nekin toimisivat tällä tavoin. Lisäksi se toivoo, että kaupunkilaiset huomioivat paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

Lue lisää

Uusimmat tiedot koronavirusepidemiasta Lapissa