1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulvila

Ulvilan biokaasulaitos ei saa lupia ilman raskasta ympäristövaikutusten arviointia

Biokaasulaitosta ei voi rakentaa Ulvilaan yhtään helpommalla kuin sille aiemmin suunniteltuun paikkaan Porin Ulasooriin.

Ulvila
Kartta Ulvilan Kettumetsän teollisuusalue.
Suunniteltu biokaasulaitoksen sijaintipaikka.Tapio Pukkila / Yle

Ulvilan Kettumetsän alueelle suunniteltu biokaasulaitos vaatii toteutuakseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVAn. Menettely on huomattavasti raskaampi ja vie enemmän aikaa kuin yksinkertaisempi ympäristölupamenettely.

Ely-keskuksen mukaan hanke aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueelle ei kaavamääräyksen mukaan saa sijoittaa toimintaa, josta aiheutuu terveydellistä tai muuta haittaa ympäristössä asuville tai oleskeleville.

Puolen kilometrin säteellä suunnitellun laitoksen on kymmenkunta asuinkiinteistöä.

Ulasoorista Ulvilaan

Biogas Energy -yhtiö suunnitteli biokaasulaitosta alun perin Porin Ulasooriin. Myös Ulasoorin osalta hankkeelta vaadittiin YVA-menettelyä. Asukkaiden vastustus sai yhtiön muuttamaan suunnitelmia ja tähyämään Ulvilaan.

Asiasta annettiin Ely-keskukselle useita lausuntoja. Ulvilan kaupunki vaati YVA-menettelyä, kun taas Satakuntaliitto katsoi, että se ei ole tarpeen. Paikalliset asukkaat ovat vaatineet menettelyä ja vastustaneet laitoksen rakentamista sen oletettujen hajuhaittojen takia.

Ely-keskus perustelee vaatimusta raskaasta YVA-menettelystä muun muassa hajuhaitoilla. Keskuksen mukaan Biogas Energy ei ole pystynyt osoittamaan aukottomasti, ettei haittoja voi ilmetä.

Lue seuraavaksi