Stora Enson ratkaisua Kiteen saha-alueesta odotellaan yhä – usko hiipunut, että yhtiö myisi sen saman alan toimijalle

Stora Enson sahan sulkeminen vei Kiteeltä 130 teollista työpaikkaa. Alue kiinnostaa monia, mutta yhtiön päätös viipyy.

Kitee
Tukkeja lilluu tukkialtaassa Stora Enson Kiteen sahalla pilvisenä päivänä.
Mekaanista metsäteollisuutta harjoittava Stora Enson tytäryhtiö Wood Products odottaa nyt Puhoksen saha-alueen ympäristöselvityksen tuloksia. Päätöksiä alueesta yhtiö lupaa vasta myöhemmin.Heikki Haapalainen / Yle

Stora Enson ratkaisua Puhoksen saha-alueen tulevaisuudesta Kiteellä on yhä odotettava.

Yhtiön vuodenvaihteessa sulkema kuusisaha kiinnostaa Koskisen-yhtiötä, jolla on puunhankintaa Pohjois-Karjalassa.

– Saimaan itäpuolella on sahan paikka, siellä ei ole nyt järeän kuusitukin sahausta. Raaka-ainetta Kiteellä olisi, Koskisen sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck perustelee bisnesmahdollisuuksia.

Koskisella ei ole neuvotteluja vireillä Stora Enson kanssa.

– Olen saanut Kiteeltä sellaisen käsityksen, että homma on jo mennyt ohi, Sneck toteaa.

Hän harmittelee tilannetta Kiteen kannalta.

– Siellä on paikka sahalle ja se toisi teollisia työpaikkoja ja hyvinvointia. Sahatavara on kuitenkin Suomen kuudenneksi suurin vientituote, Sneck muistuttaa.

Kiteen kaupunginjohtajan Eeva-Liisa Auvisen käsitys on, että Stora Enso haluaa Puhokseen jotakin muuta kuin sahateollisuutta.

Kaupunginjohtajan mukaan kiinnostusta tiloihin on ollut monilla nk. kestävän talouden kuten kiertotalouden yrityksillä, joille tiloja on käyty esittelemässä.

Ensin Stora Enso voi kuitenkin joutua puhdistamaan saha-aluetta, jos ympäristöviranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Kiteen saha.
Stora Enson kuusisaha oli Kiteen kaupungin suurin yksityinen työnantaja.Heikki Haapalainen / Yle

Ympäristöasiat selvitettävä

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on vaatinut selvitystä, onko Oriveden rannalla sijaitsevan saha-alueen maaperä pilaantunut tai tukkialtaan pohjassa vesistöä pilaavaa jätettä.

ELY-keskus on edellyttänyt tukkialtaan tyhjentämistä puista pohjasedimentin tutkimista varten.

Alueen vastuuvalvoja Mari Heikkinen pitää pohjaan kertynyttä kuorikerrosta jätteenä, joka pitäisi poistaa vesistövaikutusten vuoksi.

ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen maaperän pilaantumisasioissa. Tukkialtaan jatkotoimista ja vesistötarkkailun kestosta päättää Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Stora Enso ei ole jättänyt aluehallintovirastolle sahan lopettamissuunnitelmaa.

– Seuraava asia meillä on saada ymmärrys, mitä ympäristöviranomainen vaatii tontilla, kertoo Stora Enso Wood Products -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Toikka.

Mitään päätöksiä alueesta ei Toikan mukaan ole vielä tehty.

Päätöksiä luvassa kesällä?

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Toikka sanoo, että Puhoksen tontin myynti on yhä mahdollista.

Viime kuukausina omistaja on kartoittanut sahan konekantaa.

– On kevään aikana käyty läpi, onko siellä tuotantolaitteistoja, jotka olisivat hyödynnettävissä yhtiön muilla laitoksilla, Toikka kertoo.

Aikataulu päätöksenteosta Kiteen suhteen on kuitenkin edelleen auki.

– Olettaisin, että kesän tietämillä pitäisi olla parempi kuva asiasta, Seppo Toikka vastaa.

Alan toimijat pitävät sahauksen jatkumista Puhoksessa epätodennäköisenä, koska Stora Enso tuskin sallii sulkemansa sahan paikalle kilpailijaa. Huolimatta siitä, että yhtiö itse ilmoitti sahauksen Kiteellä olevan kannattamatonta.

Lue myös:

Vain muutama työntekijä siirtyi lakkautetulta Kiteen sahalta Varkauteen – muutto työn perässä toiselle paikkakunnalle vaatii sopeutumista

Stora Enso keskittää kuusisahatavaran tuotannon Varkauteen – Kiteen saha suljetaan