Naisten ja miesten yhteiset tuvat otetaan pian käyttöön Puolustusvoimissa: "Tämä ei ole mikään mullistus"

Puolustusvoimien yhteismajoituskokeilu aloitetaan toukokuussa Haminan Reserviupseerikoulussa. Heinäkuussa vuorossa ovat Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Puolustusvoimien yhteistupakokeilu on tarkoitus toteuttaa suunnitellusti koronaviruksesta huolimatta.

Puolustusvoimat kokeilee tämän ja ensi vuoden aikana järjestelyä, jossa varusmiespalvelustaan suorittavia miehiä ja naisia majoitetaan samoihin tupiin. Kokeilussa ovat mukana Haminan Reserviupseerikoulu, Kouvolan Vekaranjärvellä sijaitseva Karjalan prikaati sekä Kajaanissa toimiva Kainuun prikaati.

Esimerkiksi Karjalan prikaatissa pohditaan parhaillaan käytännön järjestelyjä. Sieltä kerrotaan, että yhteistupien käyttöönotto ei vaadi joukko-osastoissa mittavia järjestelyjä.

– Joukko-osaston näkökulmasta tämä ei ole mikään mullistus. Miehet ja naiset ovat tähänkin saakka majoittuneet samoissa yksiköissä ja kasarmeissa. Nyt majoitutaan vain samoihin tupiin, sanoo everstiluutnantti Juhana Skyttä.

Yhteistuvissa majoittuvilla miehillä ja naisilla tulee olemaan omat suihku- ja wc-tilansa. Myös vaatteita on mahdollisuus vaihtaa eri tiloissa.

– Joudumme katsomaan, että matkat pesutiloihin eivät muodostu liian pitkiksi, vaan sijoittelut ovat järkeviä. Aivan tarkkaa laskelmaa tai suunnitelmaa erillisten pesutilojen jaosta ei vielä ole. Karjalan prikaatissa ei ole yhtään kasarmia, jossa olisi vain yhdet yhteiset pesutilat, joten järjestelyjä on mahdollista tehdä, Juhana Skyttä sanoo.

Puolet miehiä, puolet naisia

Tarkoituksena on, että puolet yhteistuvissa majoittuvista varusmiehistä olisi naisia ja puolet miehiä. Kurssivaiheen koulutuksessa yhteismajoitus ei välttämättä Juhana Skytän mukaan onnistu.

– Jos aliupseerikurssilla, johtajakoulutuksessa tai teknisessä koulutuksessa on koulutusryhmässä vaikka vain yksi nainen, niin yhteistuvan muodostaminen ei oikein ole mahdollista.

Reserviupseerikoulussa yhteismajoituskokeilun on määrä alkaa toukokuussa, uuden reserviupseerikurssin alkaessa. Karjalan ja Kainuun prikaateissa kokeilun on tarkoitus alkaa heinäkuussa uuden saapumiserän aloittaessa.

Vaikka korona ei ole vielä toistaiseksi sotkenut yhteistupasuunnitelmia, maavoimien koulutuspäällikön, everstiluutnantti Timo Hännisen mukaan mahdollisesti muuttuvaan tilanteeseen on kuitenkin varauduttu.

– Terveystilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti. Jos yhteistupakokeilu on haastettuna varusmiesten terveyden tai jonkin muun asian näkökulmasta, on selvää, että varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten terveys menee edelle, Hänninen sanoo.

Metsässä majoitutaan jo yhdessä

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä joukko-osastoissa ole vielä tietoa siitä, kuinka moni varusmies haluaa majoittua yhteistuvassa.

Vuonna 2017 tehtiin varusmiesten tasa-arvotutkimus, jossa kysyttiin yhteismajoituksesta. Sen perusteella noin puolet paristasadasta kyselyyn vastanneista naisesta olisi ollut halukas osallistumaan yhteismajoituskokeiluun.

Yhteismajoitusta ovat toivoneet myös varusmiespalveluksen suorittaneet naiset, jotka ovat kokeneet jääneensä ulkopuolisiksi. Myöskään kaikki käskyt ja ohjeet eivät ole tulleet perille samalla tavoin kuin miespuolisille varusmiehille.

Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen huomauttaa, että tälläkin hetkellä yhteismajoitus on käytössä maastoharjoituksissa.

– Miehet ja naiset majoittuvat siellä samoissa teltoissa. Siitä on saatu hyviä kokemuksia, eikä sen ole nähty aiheuttavan mitään ongelmia. Oletuksena on, että kokeiluun saadaan mukaan sen verran vapaaehtoisia, että meillä on riittävät perusteet arvioida yhteismajoituksen jatkoa, Maijanen sanoo.

Tarvitaan riittävästi naisia

Joukko-osastot on valittu kokeiluun muun muassa sen perusteella, että niissä palveluksensa suorittaa riittävä määrä naisia.

– Ainakaan alkuvaiheessa yhteismajoitusta ei lähdetä kokeilemaan pienissä joukko-osastoissa, joissa on ehkä alle 20 vapaaehtoista asepalvelustaan suorittavaa naista. Mukaan on valittu isot joukko-osastot, jotta niissä olisi riittävästi naisia, jotka suostuisivat vielä tähän kokeiluun, Maijanen kertoo.

Karjalan prikaatissa palveluksensa aloittaa kussakin saapumiserässä noin 50 naista ja 2 000–2 100 miestä. Kainuun prikaatissa aloittaa kussakin saapumiserässä noin 1 850 alokasta, joista noin 70–100 on naisia. Haminan Reserviupseerikoulun kursseilla on viime vuosina ollut noin 600 oppilasta, joista 40–60 on ollut naisia.

Varusmiesten halukkuutta osallistua yhteismajoituskokeiluun kysytään ennen varusmiespalveluksen tai reserviupseerikurssin alkua.

RUK:n kurssille valitaan oppilaat huhtikuun loppuun mennessä, jolloin heiltä kysytään suostumus kokeiluun. Karjalan prikaatiin ja Kainuun prikaatin osalta halukkuutta kartoitetaan heinäkuun saapumiserän alokaskirjeessä, joka lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa

Lue lisää: