Hyppää sisältöön

Pedot tappaneet kuutteja paljaalle jäälle, asialla on saattanut olla ensimmäistä kertaa myös merikotka

Vähäluminen talvi voi koitua kymmenien saimaannorpan poikasten kohtaloksi. Kuutti paljaalla jäällä on pedolle houkutteleva saalis.

Kuutti lumipesässään
Kuutti lumipesässään

Saimaannorppa on joutunut tänä keväänä pesimään ja lisääntymään poikkeuksellisissa olosuhteissa. Valtaosa emoista joutuu hoivamaan poikasiaan paljaalla jäällä vailla lumikinospesän antamaa suojaa.

Pedoista etenkin ketut ovat uhka kuuteille. Tänä keväänä on saatu ensimmäiset merkit siitä, että myös merikotkat ovat saattaneet tappaa kuutteja ravinnokseen.

– Vedenpitävää näyttöä meillä ei ole asiasta, mutta vahva epäily yhden kuutin osalta. Pidän mahdollisena, että useampikin kuutti on päätynyt merikotkan ravinnoksi, sanoo Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela.

Merikotkan kanta on vahvistunut merkittävästi, ja Suomessa on noin 500 pesivää paria. Lintu on tähän asti ollut Saimaalla harvinainen näky.

– Yhtään pesivää paria Saimaan alueelta ei tunneta, mutta on täysin mahdollista, että siellä on tähän aikaan vuodesta muuttomatkalla olevia lintuja, Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän puheenjohtaja Jouko Högmander sanoo.

Merikotkakanta on kasvanut ja levittäytynyt rannikolta pikkuhiljaa kohti keskistä ja pohjoista Suomea.

– Minusta on vain lähivuosien kysymys, että merikotkia asettuu myös Saimaalle, Högmander arvioi.

Kuutit ovat syntyneet lähes paljaalle jäälle. Kuva: Yle

Kuutti ja merikotka samanpainoisia

Merikotkan tiedetään tappavan itämerennorpan ja harmaahylkeen poikasia ravinnokseen. Paljaalla jäällä vaalean kuutin erottaa helposti, vaikka erityisen helppo saalis avannon reunalla kellivä hyvä sukeltaja ei ole.

Myös kuutin paino, viidestä kuuteen kiloa, asettaa omat haasteensa merikotkalle, joka painaa kutakuinkin saman verran.

– Lentämällä lintu ei pysty kuuttia viemään, mutta jäätä pitkin raahaamalla se onnistuu, Jouko Högmander sanoo.

Jouni Koskelan mukaan merikotkia on nähty useamman tapetun kuutin lähistöllä kevään aikana. Myös verijälkiä on löydetty, mutta niitä ei ole pystytty seuraamaan.

Kuolleisuus nousee korkeaksi

Saimaannorpat synnyttivät helmi-maaliskuun taitteessa arviolta 80–90 poikasta. Kuutit jäivät vaille pesien suojaa ja poikaskuolleisuuden pelätään nousevan useisiin kymmeniin prosentteihin.

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela sanoo, että tarkempaa arviota menehtyneiden määrästä on mahdoton tehdä.

Tähän asti jäältä on löytynyt yhdeksän kuollutta kuuttia. Niistä kuusi on pedon tappamia ja kolme varmuudella ketun jäljiltä.

Pesä- ja poikaslaskentoja on pyritty tekemään, mutta heikon jäätilanteen takia osa alueista jää käymättä.

– Lumipesä toisaalta suojaa petojen lisäksi myös pakkaselta, eikä kovia pakkasia ole ollut. Mutta yli 20 prosentin kuolleisuus todennäköisesti nousee.

Jos kuutteja syntyy viime vuosien tapaan 80–90, kuutteja on saattanut menehtyä 20–40.

Kuva: Kati Seppänen

Korjaus 6.4.2020 klo 9.42: tekstin toisen kappaleen sanamuoto korjattu samaksi kuin jutun otsikossa, "merikotkat ovat saattaneet tappaa kuutteja ravinnokseen".