STM:n Kumpulainen vanhusten hoivakodeista: Hoitajien määrää per asukas on vaikea määritellä erilaisten olosuhteiden vuoksi

Tuija Kumpulainen vakuuttaa, ettei korkea ikä automaattisesti rajaa ihmistä tehohoidon ulkopuolelle.

koronavirus
Tervaskannon hoivakoti Somerolla.
– Toteuttamalla hyviä toimintamalleja pystytään vähentämään asukkaiden kontakteja, Kumpulainen sanoo.Sasha Silvala / Yle

Koronavirus on löytänyt tiensä vanhusten hoivakoteihin, mutta tarkkaa linjausta hoitajien määrään per potilas ei ole viranomaisilta tulossa. Syynä on se, että hoitokodit ovat niin erilaisia.

Gerontologian professori Marja Jylhä totesi eilisten hoivakotikuolemien jälkeen, että nyt olisi linjattava kansallisella tasolla se, kuinka moni hoitaja voi hoitaa yhtä vanhusta.

Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että hoivakotien erilaisuuden vuoksi oikeaa lukumäärää on hankala määritellä.

– Pidän vaikeana sanoa, että se olisi joku tietty määrä. Olosuhteet ovat niin erilaisia, Kumpulainen toteaa.

Hänen mukaansa STM on jo epidemian varhaisessa vaiheessa suositellut sitä, että mahdollisimman harva hoitaja olisi kontaktissa yhden vanhuksen kanssa. Tähän pyritään esimerkiksi työvuorosuunnittelulla ja luomalla yksiköiden sisälle pienempiä ryhmiä.

– Toteuttamalla hyviä toimintamalleja pystytään vähentämään asukkaiden kontakteja, Kumpulainen sanoo.

Tilannetta hankaloittaa jo ennestään hoivakoteja riivannut hoitajapula. Erikoisjärjestelyjä on vaikea tehdä, jos alun alkaenkaan yksikössä ei ole aina riittävästi väkeä.

Tuija Kumpulainen
Hoitajien määrää per asukas on vaikea määritellä hoivakodeissa erilaisten olosuhteiden vuoksi, näkee johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.Roni Rekomaa / Lehtikuva

Tehohoitoa niille, jotka siitä hyötyvät

Pandemian edetessä on pakko kysyä, riittävätkö tehohoitopaikat kaikille. Suomen kunnissa onkin ryhdytty perkaamaan hoivakodeissa ja muissa palveluyksiköissä asuvien ikäihmisten hoitosuunnitelmia ja hoidon rajauksia.

Kumpulainen vakuuttaa, ettei korkea ikä automaattisesti rajaa ihmistä tehohoidon ulkopuolelle.

– Tehohoitoa tarjotaan niille, joiden katsotaan siitä hyötyvän riippumatta iästä. Kaikkia ei yritetä hoitaa tehohoidossa, jos haitat ovat suuremmat kuin hyöty ihmisen toipumisen ja elämänlaadun näkökulmasta.

Kumpulainen toivoo luonnollisesti, ettei Suomessa päädytä tilanteeseen, jossa tehohoitoa ei riitä kaikille sitä tarvitseville. Silloin nuorella on paremmat mahdollisuudet tehohoitoon kuin vanhalla.

– Eniten hyötyvät nuorimmat, koska heillä on pidempi ennakoitu elinikä. Toisaalta ei ole kategorista päätöstä, jossa voidaan sanoa, että tietyn ikäiset eivät hyödy tehohoidosta, Kumpulainen sanoo.

Myös suojavälineiden puute on puhuttanut viime aikoina. Kumpulaisen mukaan kunnilla on valmiussuunnitelmat, joiden mukaan käytössä tulee olla riittävä määrä välineistöä ja varmuusvarasto. Kaikilla ei ole kuitenkaan ollut suunnitelman mukaisia varastoja, ja sitä vajetta on nyt paikattu Huoltovarmuuskeskuksen varastoilla.

Ministeriön ohjeet: Hoitajien siirtymistä yksiköstä toiseen vältettävä

STM antoi perjantaina kuntien ja kuntayhtymien ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille ohjeet, joita on tarkoitus täydentää pääsiäiseen mennessä.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asiakkaita ei ministeriön mukaan pidä epidemian aikana siirtää hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen, jos se ei ole heidän hoitonsa turvaamiseksi välttämätöntä.

– Oireilevat asiakkaat pitää mahdollisuuksien mukaan sijoittaa yhden hengen huoneeseen ja samalle osastolle. Samassa huoneessa ei saa hoitaa oireilevia ja oireettomia asiakkaita, ohjeissa katsotaan.

Henkilökunnan vaihtuvuus pitää ministeriön mukaan saada mahdollisimman pieneksi eikä hoitajien pitäisi työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä.

Myös vainajien käsittelyyn koronaepidemian aikaan ohjeistetaan. Hoitohenkilökuntaa kehotetaan käyttämään vainajaa käsiteltäessä samoja suojavarusteita kuin elävää potilasta hoidettaessa eli esimerkiksi kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojalaseja.

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan

Luotettavia koronauutisia nopeasti suoraan puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus