1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)

Kuntaliitto älähti: tarkastuslautakunta ei olisi saanut tehdä tutkintapyyntöä Marja-Liisa Vesterisen toimista Eksotessa

Myös Eksoten valtuuston demariryhmä haluaa selvittää, lähtivätkö Eksoten tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö väärille raiteille.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen.
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen erosi tehtävästään helmikuussa.Ulla Ylönen/ Yle

Kuntaliitto on ottanut kantaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten tekemään tutkintapyyntöön, joka koski entisen hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) toimia.

Marja-Liisa Vesterinen erosi tehtävästään helmikuussa. Sitä ennen poliisi oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote pyysi kuntaliitolta lausuntoa siitä, pitääkö poliisille toimitettua tutkinta-aineistoa julkaista Eksoten sivuilla. Materiaali sisälsi runsaasti henkilötietoja.

Kuntaliitto totesi, ettei materiaalia tule julkaista verkossa.

Samassa lausunnossa todetaan kuitenkin myös, että tarkastuslautakunta on ylittänyt toimivaltansa, kun se teki tutkintapyynnön poliisille. Kuntayhtymän yleistä puhevaltaa käyttää hallitus, joka on missä tahansa asiassa toimivaltainen taho valvomaan kuntayhtymän etua.

Muilla toimielimillä ei ole vastaavaa edunvalvontaoikeutta, eivätkä ne voi toimia hallituksen puolesta ilman selkeää hallitukselta saatua valtuutusta.

Eksoten hallitus käsittelee asiaa keskiviikon kokouksessaan.

– Asia on esityslistalla, mutta valmista esitystä ei ole, vaan hallitus keskustelee ja päättää mahdollisista jatkotoimista, sanoo Eksoten lakimies Mari Kähkönen.

Demariryhmä haluaa tarkastuslautakunnan luottamuksen puntariin

Myös Eksoten valtuuston sosialidemokraatit haluavat selvittää tarkastuslautakunnan toimivaltaisuuden.

Sosialidemokraattien seitsenjäseninen valtuustoryhmä pyytää Eksoten hallitusta selvittämään, ovatko tarkastuslautakunta ja Eksoten arviointipäällikkö ylittäneet toimintavaltuutensa Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön vireillepanijana.

Demariryhmä haluaa myös selvittää, kuuluuko tutkintapyynnön kohteina olleiden tapausten oikeudellinen arviointi tarkastuslautakunnan toimivaltaan.

– Haluamme selvyyden siihen, ettei tässä asiassa vain menty hallinnollisesti väärille raiteille, sanoo valtuutettu Liisa Terävä (sd.).

Valtuutetut pitävät tilapäisen valiokunnan perustamista tarpeellisena, jotta tarkastuslautakunnan asema ja luottamus voidaan selvittää.

– Kuntaliiton viesti tarkastuslautakunnan toimivallan ylittämisestä on yksiselitteinen, sanoo Terävä.

Lue seuraavaksi