1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katso paljonko sairaanhoitopiirissäsi tehdään koronatestejä – HUSin alueella testattu noin joka sadas ihminen

Myös Pirkanmaalla ja Lapissa on testattu muuta maata ahkerammin.

Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Koronan takia erityksissä oleva Uusimaa on myös koronatestauksen painopistealue. HUSin alueella on tähän mennessä testattu lähes 16 000 ihmistä. Alueella asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä eli testattuja on lähes prosentti asukkaista.

Testimäärä on sekä absoluuttisesti että väkilukuun suhteutettuna suurin Suomessa.

HUSin alueella on testattu lähes yhtä paljon kuin koko muussa Suomessa yhteensä. Kaikkiaan koronatestejä on tehty hieman vajaa 33 000.

Toiseksi eniten eli noin 4000 koronatestiä on tehty Pirkanmaalla. Väkilukuun suhteutettuna testejä on tehty 790 kappaletta sataa tuhatta asukasta kohti.

Väkilukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten testejä on tehty Lapin sairaanhoitopiirissä. Alueella asuu kuitenkin harvakseltaan ihmisiä, joten absoluuttisissa määrissä Lappi jää monen muun sairaanhoitopiirin taakse.

Vähiten testejä on tehty Itä-Savon, Kainuun ja Ahvenanmaan sairaanhoitopiireissä. Kaikissa niissä testimäärä jää alle kahden sadan. Pienellä Ahvenanmaalla väkilukuun suhteutettu testausmäärä on maan neljänneksi korkein.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

THL:ää on arvosteltu liian vähäisestä testauksesta. Testejä onkin viime aikoina lisätty.

Tällä hetkellä COVID-19-näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä. THL:n mukaan testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti. Lähiviikkojen aikana testauskapasiteetti saadaan nostettua yli 4 000 näytteeseen päivässä, THL kertoo.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Jatkossa testauskynnystä on tarkoitus madaltaa niin, että koronatestejä tehtäisiin myös muille yhteiskunnan kannalta kriittisille toimijoille sekä haavoittuviin potilasryhmiin kuuluville, kuten yli 70-vuotiaille ja perussairaille.

Lue myös:

Yle vertaili: Suomi on kirinyt koronatestauksessa, Norja silti omilla luvuillaan