1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. valtatiet

Valtatie 15:n korjaamiseen halutaan rahoitus kehysriihestä – Kymenlaakso vetoaa valtioneuvostoon

Kotkan ja Kouvolan välinen vilkasliikenteinen, reilun 40 kilometrin mittainen tieosuus valtatie 15:llä on yksi Suomen vaarallisimmista teistä.

Suunnitelma valtatie 15:n kunnostamiseksi on olemassa, mutta rahoitus puuttuu. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kymenlaakso vetoaa valtioneuvostoon rahoituksen myöntämiseksi valtatie 15:n kunnostukseen.

Vetoomus on laadittu tänään alkanutta kehysriiheä silmällä pitäen.

Sen allekirjoittajina ovat Kymenlaakson kaikkien kaupunkien ja kuntien, maakuntaliiton, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, sote-kuntayhtymä Kymsoten ja elinkeinoelämän edustajat.

Kotkan ja Kouvolan välinen vilkasliikenteinen, reilun 40 kilometrin mittainen tieosuus valtatie 15:llä on yksi Suomen vaarallisimmista teistä.

Vetoomuksen jättäneet tahot katsovat, että investoinnilla turvattaisiin asukkaiden, Suomen vientikaupan, teollisuuden ja kaupan tavaravirtojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen edellyttämät vaatimukset turvallisesta ja toimivasta väylästä ja tuettaisiin työllisyyttä ja yritystoimintaa.

Myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää tien kunnostamista tärkeänä.

Tarkoituksena rakentaa ohituskaistoja

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut Kotkan Rantahaan ja Kouvolan Tykkimäen välisen tieosuuden kunnostamisesta suunnitelman, joka valmistui viime syksynä. Maaliskuun loppuun saakka suunnitelma oli lausuntokierroksella. Suunnitelmasta jätettyjä lausuntoja käsitellään parhaillaan.

Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä on tarkoitus parantaa ensi vaiheessa ohituskaistatieksi Kotkan Leikarin ja Kouvolan Kiehuvan välillä tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Kouvolan Tykkimäen alueella on tarkoitus tehdä kaistajärjestelyjä, pohjavesisuojauksia ja jalankulku- ja pyöräilyteitä.

Suunnittelualue alkaa valtatien 7 pohjoispuolella Kotkan Rantahaassa Leikarin eritasoliittymästä ja rajautuu pohjoisessa Käyrälammen eritasoliittymän eteläpuolen ramppien liittymiin Kouvolassa. Tavoitetilanteessa koko yhteysväli on jatkuva, keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa liittymät ovat eritasoliittymiä.

– Erittäin pikaisestihan se pitäisi saada korjattua. Tie on Kymenlaakson valtasuoni niin tavaraliikenteen kuin henkilöliikenteenkin kannalta. Se on ollut ykköskohde monta vuotta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksenLiikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen johtaja Kari Halme sanoo.

Arkisin tietä pitkin kulkee 6 500–10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Siitä raskasta liikennettä on 1 200–1 500 ajoneuvoa. Viikonloppuisinkin tietä käyttää 5 900–9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa

Valtatie 15:n suuret liikennemäärät kasvoivat entisestään, kun sote-ratkaisujen mukaisesti Pohjois-Kymen sairaalan leikkaustoiminnot ja muita toimintoja siirrettiin viime vuoden alussa Kouvolasta Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan.

Tie on myös Kymenlaakson kaupunkiseutujen työmatka- ja opiskelijaliikenteen pääväylä.

Rantahaan ja Tykkimäen välisen tieosuuden kunnostaminen maksaisi noin 120 miljoonaa euroa.

Kotkaan kaivataan eritasoliittymää

Vetoomuksessa haetaan rahoitusta myös Kotkaan suunnitellun Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen. Eritasoliittymää on toivottu kaupungissa pitkään, koska se sujuvoittaisi ambulanssiliikennettä Kymenlaakson keskussairaalalle.

Eritasoliittymälle ei kuitenkaan esitetty rahoitusta loppuvuodesta 2019 julkaistussa hallituksen neljännessä lisätalousarviossa. Eritasoliittymän rakentamiseen tarvittaisiin noin 15 miljoonaa euroa valtionrahoitusta. Kokonaiskustannukset olisivat 22,8 miljoonaa euroa.

Koska rahoitusta ei ole vielä saatu, Väylä on päättänyt turvallisuussyistä korjata Paimenportin vanhan, huonokuntoisen ylikulkusillan. Korjaaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden syksyllä, ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Sillan korjaamiskustannuksista vastaavat valtio ja Kotkan kaupunki. Hankkeen kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa, josta kaupungin osuus on puoli miljoonaa euroa.

Nyt korjattava silta aiotaan purkaa, kun Paimenportin eritasoliittymä saadaan toteutettua.

Tien kunnostus voitaisiin aloittaa nopeasti

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin on tarkoitus hyväksyä lopullinen tiesuunnitelma syksyllä. Sen jälkeen olisi mahdollista ryhtyä laatimaan tarkempaa rakennussuunnitelmaa. Sitä ei kuitenkaan tehdä ennen rahoituksen varmistumista.

– Tien korjaaminen ei lähde liikkeelle, ennen kuin eduskunta tekee päätöksen rahoituksesta. Suunnittelua ei jatketa ennen sitä, Liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen johtajaKari Halmesanoo.

Jos rahoituspäätös saadaan, tien kunnostaminen on mahdollista aloittaa nopeasti.

– Meillä on ihan täysi valmius aloittaa työt ensi vuonna. Tänä vuonna varmasti valmistellaan jo urakkatarjouspyyntöjä. Hakku maahan ensi vuonna, Kari Halme toteaa.

Lue lisää:

Kouvolan ja Kotkan väliselle valtatie 15:lle on suunniteltu ohituskaistoja yli puolelle matkasta – vain rahat puuttuvat

Ambulansseilla on vaikeuksia kuljettaa potilaita keskussairaalaan – Kymenlaakso vetoaa uuden tien saamiseksi Kotkaan

Ambulanssit pulassa valtatiellä, jolla ei voi ajaa tarpeeksi kovaa eikä ohittaa muita – pahin vihollinen on aika