Hyppää sisältöön

Koulut eivät ole saaneet yhteyttä kaikkiin etäopetuksessa oleviin koululaisiin – Kymenlaaksossa lastensuojeluilmoituksia ei ole toistaiseksi tehty

Pääsääntöisesti etäopetus on sujunut Kymenlaaksossa hyvin.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsotelle ei ole toistaiseksi tullut lastensuojeluilmoituksia oppilaiden tavoittamisongelmiin liittyen. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Koulut ovat pystyneet pitämään useimpiin etäopetuksessa oleviin oppilaisiin hyvin yhteyttä Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa.

Aivan kaikkia ei kuitenkaan ole tavoitettu. Kouvolassa on ollut kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemen mukaan muutamia tapauksia, joissa oppilaaseen ei ole saatu yhteyttä. Haminassa oppilaisiin on saatu muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkarin mukaan pääsääntöisesti yhteys. Parissa tapauksessa oppilaaseen on saatu yhteys, mutta oppilas ei ole kuitenkaan osallistunut opetukseen. Kotkassa kaikki etäopetuksessa olevat oppilaat on erityisopetuksen suunnittelija Minna Turpeisen mukaan tavoitettu.

Opetusministeri Li Andersson toi viime viikolla esiin huolen lapsista, joihin ei ole saatu lainkaan yhteyttä etäopetuksen aikana. Ministerin mukaan kouluissa toimivan oppilashuollon on järjestettävä heille tukea.

– Mikäli tilanne on niin vakava, ettei oppilaaseen saada yhteyttä, on koulun toimittava siten kuin tilanteessa, jossa lapsi ei ilmesty kouluun. Viime kädessä otetaan yhteyttä lastensuojeluun, Andersson sanoi.

Kouvolassa lastensuojeluilmoitusten tekemistä on Kouvolan kaupungin asiakasvastaava Petri Vainikan mukaan muutamissa tapauksissa pohdittu.Sote-kuntayhtymä Kymsotelle ei ole kuitenkaan palvelualuepäällikkö Riikka Maunon mukaan toistaiseksi tullut lastensuojeluilmoituksia asiaan liittyen.

Huolta oppilaista

Kouvolassa etäopetus on toiminut kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemenmukaan yleisesti ottaen hyvin, ja huoltajat ovat olleet aktiivisia etäopetuksen seurannassa.

Niemen mukaan huolta aiheuttavat kuitenkin ne oppilaat, joilla on ollut huoltajineen vaikeuksia saada kouluarkea sujumaan etänä.

– Jos oppilaiden opetukselliset haasteet ovat suuria ja omatoimisuus heikkoa, opiskelu ei tahdo oikein luonnistua, vaikka etäyhteyden päässä olisikin koulun tukijoukot, Niemi toteaa.

Maahanmuuttajalasten osalta huolta aiheuttavat Veikko Niemen mukaan heikko kielitaito ja usein puutteet kodin etäopetuslaitteistossa.

Suurta huolta aiheuttavat myös ne oppilaat, joiden kohdalla koulu on ollut hyvinvoinnin tukiverkko.

– Kun tuo tukiverkko on poissa, on oppilas varsin heikossa tilanteessa. Niemi sanoo.

Kouvolan kaupungin asiakasvastaava Petri Vainikkaon samoilla linjoilla.

– Kodin turvaverkko voi olla sellainen, ettei lapsi saa riittävää, kehitystasonsa mukaista tukea. Tai aikuisuus voi olla hukassa. Koulu on silloin se, mikä määrittelee turvalliset elinolot ja ympäristön. Jos turvaverkkoa ei nyt löydy kotoa eikä koulusta, siinä on riski.

Huolen herätessä koulu käynnistää Vainikan mukaan yksilöllisen oppilashuoltoprosessin, jossa oppilaan käytössä on koulupsykologi, -kuraattori ja psyykkari.

– Ongelmana on, että emme välttämättä saa siitä tietoa mistään, jos lapsi voi huonosti. Se ei välttämättä ilmene millään tavalla, kun ollaan jossain nettisovelluksen päässä, Vainikka sanoo.

Oppilaita tavoiteltu Whatsappilla

Kouvolassa opettajat tavoittelevat oppilaita esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen avulla. Koulu ottaa ensisijaisesti yhteyttä huoltajaan puhelimitse, jos oppilasta ei saada kiinni. Viime kädessä koulun on otettava yhteyttä lastensuojeluun, jos oppilasta ei tavoiteta.

– Jos opettaja ei tavoita oppilasta, lapsen oppiminen hidastuu eikä hän saavuta tavoitteita optimaalisesti, koska ei saa edellytysten mukaista opetusta. Jo lyhytkin putoaminen pois opetuksesta lisää nuoren syrjäytymisriskiä, ja myös polulle jatko-opintoihin voi tulla esteitä, Veikko Niemi sanoo.

Niemi uskoo, että oppilaiden tavoittamatta jääminen johtuu siitä, että näiden arjen hallinnan taidot ovat puutteellisia, eivätkä huoltajat osaa, ehdi tai välitä seurata etäopetuksen sujumista ja olla yhteydessä kouluun.

Konkreettisia syitä voivat Niemen mukaan olla myös oppilaan vuorokausirytmin kääntyminen tai akun loppuminen puhelimesta.

– Kotona ei myöskään ole välttämättä riittävästi etälaitteita, kun huoltajat ovat etätöissä. Kouvolassa on nyt voinut saada välineitä koulusta lainaksi, Niemi kertoo.

Lue lisää:

.
.