1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonnonsuojelu

Etelä-Savoon perustettiin viime vuonna 400 hehtaaria luonnonsuojelualueita

Etelä-Savossa on tänä vuonna tavoitteena saada Metso-ohjelmaan 550 hehtaaria lisää suojelualueita.

luonnonsuojelu
Kaatuneita puita metsässä.
Kuvituskuva.Heikki Rönty / Yle

Etelä-Savon ELY-keskus teki viime vuonna sopimuksen yhteensä noin 400 hehtaarista uusia luonnonsuojelualueita.

Valtio hankki luonnonsuojelutarkoituksiin 140 hehtaaria suojelualueita, ja yksityiset maanomistajat perustivat alueita yhteensä 260 hehtaaria.

Valtaosa kohteista kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan eli Metso-ohjelmaan, jonka suojelun painopisteenä olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot ja soiden reunametsät sekä lehdot. Noin 30 hehtaaria suojeltiin Natura 2000 -verkoston alueina.

Metso-ohjelman Etelä-Savon luonnonsuojeluasiantuntijan Markku Heikkisen mukaan yksityisillä maanomistajilla on kiinnostusta metsien suojeluun, ja maakunnassa on suojelun kannalta otollisia kohteita.

Etelä-Savossa on tänä vuonna tavoitteena saada Metso-ohjelmaan 550 hehtaaria lisää suojelualueita. Tähän mennessä ohjelman kautta Etelä-Savossa on suojeltu noin 4 500 hehtaaria luontoa.

Suojeluohjelmissa painopiste on Metso- ja Helmi-suojeluohjelmissa. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja parannetaan heikentyneitä elinympäristöjä kuten soita, lintuvesiä ja lintukosteikkoja, perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta- ja vesiluontoa.

Tänä vuonna metsien lisäksi suojellaan soita. Suoluonnon suojelu turvaa lajien monimuotoisuutta, ja soiden suojelu hillitsee ilmastonmuutosta sekä parantaa vesistöjen tilaa.

Lue seuraavaksi