Hyppää sisältöön

PT: Talouden äkkipysähdys saattaa rajoittua kuluvaan kevääseen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennusteen lähtökohtana toimii oletus syvästä, mutta kestoltaan lyhyestä talouden sukelluksesta.

Yksityisen kulutuksen ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna voimakkaasti etenkin palvelujen kysynnän osalta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että bruttokansantuote supistuu tänä vuonna noin viisi prosenttia ja kasvaa ensi vuonna noin neljä ja puoli prosenttia. Toteutuakseen tämä vaihtoehto edellyttää, että voimassa olevat rajoitukset saadaan purettua viimeistään kesäkuussa.

Karkea ennusteskenaario perustuu oletukseen talouden syvästä ja lyhyehköstä sukelluksesta, joka päättyy viimeistään ensi syksynä.

– Kriisin lyhyen keston ja hallituksen myöntämän tuen ansiosta koronakriisi ei johda laajamittaiseen konkurssiaaltoon, vaan työllisyys kohenee jälleen kesällä ja syksyllä, todetaan PT:n tiedotteessa.

Kuluvan ja seuraavan vuoden talouskehitys riippuu PT:n mukaan koronaviruksen aiheuttaman talouden seisahtumisen kestosta ja siitä, leviääkö kriisi finanssisektorille.

Nyt toteutunut talouden äkkipysähdys saattaa rajoittua kuluvaan kevääseen, ja sitä saattaa seurata paluu kansantalouden normaaliin toimintaan jo ensi syksynä, ennustaa PT. Toinen vaihtoehto olisi taloudellisen toiminnan pidempiaikainen supistuminen, joka päättyisi paljon myöhemmin, kenties vasta vuoden 2021 loppupuolella.

Yksityisen kulutuksen ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna voimakkaasti etenkin palvelujen kysynnän osalta. Julkinen kulutus lisääntyy kuitenkin voimakkaasti muun muassa kasvaneiden terveydenhoitomenojen takia.

"Suoraa tukea yrityksille ja kotitalouksille lisättävä"

Palkansaajien tutkimuslaitos korostaa, että yritysten laajan konkurssiaallon kustannukset olisivat paljon suuremmat kuin yritystoiminnan keskeytymisen haittojen korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. Suoraa tukea kriisistä kärsiville yrityksille ja kotitalouksille tarvitaan lisää, sanoo PT.

– Vaikeuksissa olevia kotitalouksia pitäisi tukea ja palveluyritysten kohtaamaa kysyntää pitäisi vahvistaa lisäämällä lomautetuille ja työttömiksi jääneille palkansaajille kohdistettuja tulonsiirtoja.

Suomen tavaravientiä rajoittavat kriisin takia hiipuneen kysynnän ohella vientiyritysten pula välituotteista.

– Kuluvana vuonna Suomen tavaravientiä ja -tuontia kohtaa vuoden 2009 tapahtumiin rinnastettavissa oleva romahdus, mutta koska kriisin syyt ovat ennusteskenaariossamme tilapäisiä, vienti kasvaa jälleen voimakkaasti jo ensi vuonna, toteaa PT.

USA:n koronatoimien myöhäinen alku voi pahentaa maan kriisitilannetta

PT:n ennusteen mukaan koronavirusepidemian suurimmat vaikutukset ajoittuvat vuoden 2020 alkupuoliskoon myös muualla kuin Suomessa.

Esimerkiksi Kiinassa ja Italiassa koronavirusepidemia supistaa taloutta eniten vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja useimmissa muissa maissa toisella neljänneksellä.

Yhdysvalloissa sekä koronavirusepidemian motivoimat talouspoliittiset toimet että itse epidemiaa rajoittavat toimet ovat käynnistyneet myöhemmin kuin useimmissa muissa kehittyneissä maissa.

Epidemiaa rajoittavien toimien myöhäinen alku ja epäjohdonmukaisuus saattavat PT:n mukaan pahentaa kriisitilannetta Yhdysvalloissa verrattuna Euroopan unioniin ja muihin suuriin talouksiin.

.
.