Hyppää sisältöön

Helsingin keskustaan kaavaillaan merenrantahuoneistoja yli tuhannelle asukkaalle – Uusia kerrostalokoteja kolmeen kortteliin Hakaniemessä

Uusi kaavaratkaisu mahdollistaa myös raitiotien Laajasalosta Kalasataman kautta Hakaniemeen ja sieltä keskustaan.

Hakaniemen ympäristössä nähdään suuri muodonmuutos, jos suunnitelmat uusista puistoista ja asuinrakentamisesta toteutetaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

Helsingin Hakaniemenrantaan on nousemassa lähivuosina uusia kerrostaloasuntoja kolmeen kortteliin. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hakaniemenrannan asemakaavan muutostosehdotuksen tänään keskiviikkona.

Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen kertoo, että asukasmäärän lisäys alueella olisi noin 1250. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu myös liikennesuunnitelma.

– Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa Hakaniemen ympäristöön myös laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle.

Uusi kaava mahdollistaa myös pikaraitiotien rakentamisen Laajasalosta Kalasataman kautta Hakaniemeen ja sieltä edelleen keskustaan.

Hakaniemenrannan uudistus toisi kaksi satamaa ja puistoalueet veden äärelle.

Hakaniemen ympäristössä nähdään siis melkoinen muodonmuutos 2020-luvulla, jos suunnitelmat uusista puistoista ja asuinrakentamisesta toteutetaan.

Kruunusillat-pikaraitiotietä varten on suunnitteilla uusi Merihaansilta, joka yhdistäisi Kalasataman eteläosan Nihdin Merihakaan.

– Tavoitteena on vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä, vetovoimaisuutta sekä sen asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta, Helsingin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen selventää.

Kaavamuutoksella vahvistetaan Helsingin keskustan elinvoimaa. Kuva: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

– Hakaniemen merenrantahuoneistot ovat varmasti toimiva vetovoimatekijä alueen kehittämiseksi, Manninen sanoo.

Hakaniemen rooli osana keskusta-aluetta vahvistuu

Autoliikenteen osalta ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Hakaniemen sillan ramppijärjestelyt poistetaan ja uusi silta kytkeytyy katuverkkoon tasoristeyksin Siltavuorensalmen molemmin puolin.

– Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen liikenteelliset yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja ympäristön virkistysmahdollisuudet paranevat, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan samalla alueen kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi ja palvelutaso paranee täydennysrakentamisen myötä.

Kaavamuutoksen vapauttamat alueet sekä rantojen täytöt mahdollistavat alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy

Kaavamuutoksen pyrkimyksenä on Helsingin yleiskaavan mukaisen täydennysrakentamisen mahdollistaminen erityisesti raideliikenteen solmukohtien läheisyydessä.

Mannisen mukaan vapautuvat alueet sekä rantojen täytöt mahdollistavat alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen.

Kaupunginvaltuusto pitää asemakaavan muutosta tärkeänä, koska se edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavamuutoksella voidaan edistää asuntotuotantoa, parantaa liikkumisen sujuvuutta kaupungissa sekä lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta kokonaisliikenteestä.

Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyksiä. Muun muassa Kruunuhaan yrittäjät ja asukaat ovat olleet huolissaan alueen liikenteestä.