Turun Kuninkojaan ja Jaaninojaan istutetaan taimenia

Istutuksilla pyritään vahvistamaan kantojen säilymistä.

Turku
Taimen vedessä.
Juha Laaksonen / Yle

Turussa tehdään taimenistutuksia. Kuninkojaan siirretään tänään 10 000 ja Jaaninojaan 5000 poikasta.

Molemmissa puroissa on havaittu myös taimenen poikastuotantoa, mutta istutukset tukevat taimenkantojen säilymistä ja vahvistumista.

Lisäksi Turun edustan merialueen kalastuksen tukemiseksi istutetaan kaksivuotiaita taimenia Aurajoen alajuoksulle.

Hankkeen toteuttavat Turun kaupunki ja Valonia.