Hyppää sisältöön

KHO: Sierilän voimalaitosta ei saa rakentaa ilman asemakaavaa

Kemijoki Oy:n valitus ei mennyt läpi Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vaan KHO piti voimassa aiemman päätöksen.

KHO:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää rakentamisen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erikseen määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena. Arkistokuva Sierilän alueelta. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kemijoki Oy:n valituksen, jolla sähköyhtiö halusi kumota kiellon rakentaa Sierilän voimalaitoksen rakennuksia. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti kaksi vuotta sitten, että Sierilän voimalan rakennuksille annettu rakennuslupa oli lainvastainen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan Rovaniemen ympäristölautakunnalla ei ollut oikeutta myöntää Sierilälle rakennuslupaa, koska maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii rantavyöhykkeelle rakennettavista kiinteistöistä tarkemmat ohjeet asemakaavaan tai yleiskaavaan.

Sierilän alueen yleiskaavassa ei ole tarkkoja merkintöjä tai määräyksiä voimalaitoksen rakentamisesta, eikä sen perusteella siksi voi myöntää rakennuslupaa voimalalle.

KHO ei muuttanut päätöstä

Korkein hallinto-oikeus oli samaa mieltä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kanssa. KHO:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki kieltää rakentamisen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erikseen määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena.

KHO myös hyväksyi Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ja Rovaniemen paikallisyhdistyksen valittajiksi. Kemijoki Oy:n mukaan niillä ei olisi ollut valitusoikeutta asiassa.

Sierilä kiistelyn kohteena jo vuosia

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on antanut rakennusluvan – jonka KHO nyt totesi laittomaksi – Sierilän vesivoimalaitoksen koneasemalle ja luukkuasemalle. Rakennusten pinta-alat ovat yhteensä noin 2 300 kerrosneliömetriä.

Suunniteltuun voimalaitokseen kuuluu myös maapatoja ja rantapatoja. Kemijokeen syntyisi noin neljä kilometriä pitkä järvimäinen allas.

Kemijoki Oy:llä on jo vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa sai lainvoiman toukokuussa 2017. Kemijoki Oy:n mukaan vesitalouslupa mahdollistaa jo patojen, tulvaluukkuasemien ja kaivantojen rakentamisen.

Sähköyhtiö on saanut Rovaniemen kaupungilta poikkeusluvan koneaseman ja luukkuaseman rakentamiseksi, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sierilän voimalaitosta ovat vastustaneet muun muassa luonnonsuojelujärjestöt ja monet kalastajat.

.
.