1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vappu

Etelä-Savossa vapun vietto on sujunut rauhallisesti – pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta avotulen kanssa

Etelä-Savossa ei tällä hetkellä ole voimassa avotulen tekemisen kieltäviä rajoituksia. Maasto on kuitenkin paikoitellen kuivaa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Etelä-Savon pelastuslaitos antaa kiitosta vapun viettäjille. Hälytyksiä ei juurikaan ole ollut muutamaa tarkastustehtävää lukuunottamatta.

Pelastuslaitos muistuttaa kuitenkin varovaisuudesta avotulen kanssa. Maasto on paikoin erittäin kuivaa, joten esimerkiksi puutarhajätteen polttamisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pelastuslaitos muistutti vappuaamuna avotulen tekemisestä näin:

Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Ilmoitus Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimialueella tehdään pelastuslaitoksen www-sivuilla osoitteessa www.espl.fi (siirryt toiseen palveluun) Jätteiden polttaminen on aina kielletty.

Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti. Huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet. Huolehdi ettei tuli pääse leviämään ympäristöön eikä savu aiheuta haittaa naapurille ja muulle ympäristölle.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa.

Ennen sytyttämistä tulee paikalle varata riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa. Esimerkiksi vesiletku, vesitynnyri, ämpäri ja lapio ovat käyttökelpoisia alkusammutukseen. Avotulen tekopaikan ympäristö on myös hyvä kastella ennen sytyttämistä.

Polttoa on valvottava keskeytyksettä.

Avotulen pitämisen jälkeen on huolehdittava siitä, että tuli sammutetaan huolella.

Avotulen sytyttämiseen pelastuslaitos ei myönnä erillisiä lupia, mutta ennen tulen sytyttämistä tulee varmistaa ilmatieteenlaitoksen antaman metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran tila. Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen www- sivuilta.

Metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran aikana avotulen tekeminen on kielletty.

Pelastusviranomaiset antavat tarvittaessa lisäohjeita avotulen teosta.

Sytyttäjä vastaa aina avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.